Eksperimentell atferdsanalyse

Eksperimentell atferdsanalyse er grunnlaget som hele den atferdsanalytiske tradisjonen hviler på. På årets seminar har vi bidrag fra forskningsmiljøer både i og utenfor Norge. En oversikt finner du under.


Forelesning på forseminar

Successive Matching-to-Sample and the Establishment of Conditional Relations

Caio Miguel California State University

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Sammendrag: Although matching-to-sample (MTS) reliably produces equivalence classes, it requires several prerequisite skills. In the absence of these prerequisites, MTS may produce faulty stimulus control. Research has shown that alternatives such as compound stimulus discrimination and successive matching-to-sample (S-MTS) have been sufficient to produce conditional relations. Six experiments were conducted to evaluate the effectiveness of S-MTS to produce stimulus classes in 48 adults. S-MTS trials consisted of the presentation of a single sample stimulus followed by one comparison on a fixed location. Depending on the relation of the sample and comparison, participants touched (i.e., go) or did not touch (i.e., no-go) the comparison. Following training of baseline relations (AB/BC), participants received tests to evaluate whether untrained relations (i.e., BA/CB and AC/CA) emerged. Although participants passed symmetry tests, many failed transitivity. These results suggest that SMTS may be a promising procedure for the establishment of conditional relations.


Forelesning på forseminar

From simple to complex stimulus control using animals in laboratory settings

Iver H. Iversen University of North Florida

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Sammendrag: Stimulus control of behavior is customarily treated as a fairly simple matter, turn on a discriminative stimulus and a behavior that has previously been reinforced in the presence of that stimulus will follow. Such control develops rather quickly. But there are many additional features of stimulus control that are complex and highly dependent on particular aspects of the procedure or three-term contingency. A very basic distinction is between S-Dee (stimulus with reinforcement of a response) and S-Delta (stimulus with no reinforcement). The presentation will give examples of both types of stimulus control in settings with intermittent reinforcement of stimulus control, chaining of stimuli and responses, discriminative control by reinforcement, discriminative control of variability, and reversal of stimulus control. Stimulus control has been studied for decades in the laboratory using animals, and translation of basic research findings to clinical settings is very important.


Forelesning på forseminar

Blocking of Stimulus Control

Monica Vandbakk OsloMet - Storbyuniversitetet
Heidi Skorge Olaff OsloMet - Storbyuniversitetet
Per Holth OsloMet - Storbyuniversitetet

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Sammendrag: Blocking is an effect that involves compound stimuli as when the first trained stimulus controls responding and not the second one (Kamin, 1969). Blocking is observed in both classical and operant conditioning, in animals as well as in humans (vom Saal & Jenkins, 1970; Williams, 1996; Dittlinger & Lerman, 2011).

We carried out a study to investigate the blocking of stimulus control in rats. First, we trained chain pulling for water in the presence of either a tone or a light. Next, we reinforced chain pulling in the presence of a combination of tone and light. Very little stimulus control was evident by the stimulus that had not been established as a discriminative stimulus early during training.

Procedures that produce blocking a can have practical impact in applied settings, in attempts to establish complex discrimination for example.


Forelesning

Separating the strengthening and discriminative properties of positive reinforcement

Iver H. Iversen University of North Florida

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 17:00-17:45 (Veslefjellhall 1)

Sammendrag: Positive reinforcement is well researched regarding the strengthening and maintenance of the response that it is contingent on. The many different schedules of reinforcement control different rates and patterns of operant behavior. Less well researched are the discriminative properties of positive reinforcement on operant behavior. At reinforcer delivery, the operant behavior stops as the organism engages in collecting and consuming the reinforcer, and some schedules, such as fixed-ratio, control long pauses in the operant after reinforcer delivery. These are S-delta functions of reinforcement delivery. S-dee functions are when reinforcer delivery controls a change in operant behavior after the reinforcer, as seen in chaining or response sequences. Separating the strengthening and discriminative properties of reinforcement will be illustrated with examples from research with animal subjects. Discriminative functions of reinforcement are important for application but are infrequent topics in basic and applied research.


Forelesning

Rolla til klassisk betinga responsar i rus og avhengigheit

Resultat frå nyare og ikkje fullt så ny forsking

Magne Arve Flaten NTNU

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 15:00-16:45 (Veslefjellhall 1)

Sammendrag: Rusmiddel og legemiddel er ubetinga stimuli. Inntak av slike middel vil alltid skje i ein kontekst av andre stimuli, og kan derfor forståast som ein læringstrial. Dette betyr at opprinnelig nøytrale stimuli kan, etter gjentatte paringar med rus- eller legemiddel, utløyse betinga responsar. Dette foredraget vil definere kva disse betinga responsane er, og kva effekten av dei er. Kan betinga responsar vere ei av forklaringane på utvikling av avhengigheit? Stikkorda er: Oppleving av rus, Craving/sug, Abstinens, Toleranse, Placeboeffekt og forventing, og Nocebo eller negativ placebo. Ekstinksjon av betinga responsar vil også diskuterast.


Poster

Effects of Instructions on Stimulus Equivalence Responding

Annika Poulsen OsloMet - Storbyuniversitetet
Erik Arntzen OsloMet - Storbyuniversitetet

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 17:00-18:30 (Veslefjellhall 2 og 3)

Sammendrag: The role of instructions in stimulus equivalence research has often been discussed without being considerably empirically investigated. Generally, as little information as possible are given to participants, to limit the potential effects of instructions on stimulus equivalence responding. In this present stimulus equivalence experiment, instructions are investigated by using a linear series training structure with three 3-member classes. Participants were assigned to either one of three conditions, consisting of: general instructions (e.g., “your task is to find out which stimuli that belongs together”), specific instructions (e.g., “this stimulus is a fish and belongs together with the car which is this stimulus”) or a control group without instructions about the task. The depended measures are number of training trials and equivalence responding. The results show that the condition with general instructions gave a higher result of equivalence responding (i.e., 58 %) compared to the other conditions (i.e., 8 % and 8 %, respectively).


Poster

Bruk av Betinget Diskriminasjon i Trening av Gjenkjennelse av Nærpersoner hos en Mann med Alzheimer

Anette Brogård Antonsen OsloMet - Storbyuniversitetet
Erik Arntzen OsloMet - Storbyuniversitetet

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 17:00-18:30 (Veslefjellhall 2 og 3)

Sammendrag: I denne studien deltok en mann på 72 år med Alzheimers sykdom. Han hadde en Mini Mental Status (MMS) skåre på 27. Deltakeren ble presentert for ulike betinget diskriminasjon prosedyrer, der stimuliene var bilder av hans nærpersoner, deres navn og deres familierelasjon. Hensikten med studien var å identifisere eventuelle stimuluskontrollmangler og reetablere stimuluskontroll. Resultatene viste at deltakeren systematisk feilresponderte til noen av stimuliene. Videre viste resultatene hvordan man gjennom systematisk endring av den betingede diskriminasjonsprosedyren reetablerte korrekt stimuluskontroll.


Poster

Stimulus Ekvivalens og N400

Elektrofysiologiske mål på etablering av ekvivalensklasser

Guro Dunvoll OsloMet, Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus
Erik Arntzen OsloMet - Storbyuniversitetet
Torbjørn Elvsåshagen Oslo universitetssykehus
Christoffer Hatlestad Oslo universitetssykehus
Eva Malt Akserhus universitetssykehus

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 17:00-18:30 (Veslefjellhall 2 og 3)

Sammendrag: Mål av hjernens aktivitet som EEG (elektroencefalografi) kan bidra til å øke vår forståelse av kompleks menneskelig atferd. N400 er et EEG-komponent som tolkes til å reflektere semantiske relasjoner mellom meningsbærende stimuli. To ord som står i relasjon til hverandre produserer ikke N400 responsen, mens to ord som ikke står i relasjon til hverandre gjør. Dette er også vist i studier hvor stimuli ikke er direkte trent. Dette pilot prosjektet består av to eksperimenter. Disse ble gjennomført med 6 frivillige deltagere som ble trent i tre klasser med tre medlemmer i hver med C stimuli som familiær. Etter trening og test av et utvalg av relasjonene i en Matching to Sample (MTS) prosedyre ble det gjennomført en priming prosedyre hvor relaterte og urelaterte stimuli par ble presentert. Under det første eksperimentet ble simultan matching benyttet mens det i det andre eksperimentet ble benyttet et 0 sekunders delay. Det ble også gjort andre justeringer fra det første til det andre eksperimentet som kortere test i MTS, færre stimuli presentasjoner under priming, endringer i størrelse på stimuli og varighet av stimuli presentasjon og inter-stimuli-intervall. Resultatene viser en signifikant forskjell mellom urelaterte og relaterte stimuli par i eksperiment to.
Resultatene viser hvordan eksperimentelle betingelser kan påvirke N400 og støtter tidligere funn om at N400 kan benyttes som elektrofysiologiske mål på etablering av ekvivalensklasser.


Poster

Emergens av Ekvivalensrelasjoner ved Manipuering av Treningsstrukturer og Presentasjon Sammenligningsstimuli

Karin Margrete Nilssen OsloMet - Storbyuniversitetet
Lovise Gjennestad OsloMet - Storbyuniversitetet
Anette Brogård Antonsen OsloMet - Storbyuniversitetet
Erik Arntzen OsloMet - Storbyuniversitetet

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 17:00-18:30 (Veslefjellhall 2 og 3)

Sammendrag: I denne studien deltok 16 personer mellom 21 og 40 år. Det ble benyttet en kombinert single-subjekt design og gruppe design med reversering, der deltakerne ble delt i fire grupper. I treningen og testen i en betinget diskriminasjonsprosedyre ble det alternert mellom treningsstrukturene, many-to-one (MTO) og one-many-to (OTM) og presentasjon av sammenligningsstimuli, simultaneous matching-to-sample (SMTS) og delay matching-to-sample 0s (DMTS 0s). Hver gruppe ble presentert for tre ulike betingelser: (1) MTO med DMTS 0 s->SMTS->DMTS 0 s, (2) MTO med SMTS->DMTS 0s->SMTS, (3) OTM med DMTS 0 s->SMTS-> DMTS 0s, and (4) OTM med SMTS->DMTS 0 s->SMTS. Resultatene viste at noe flere av deltakerne som ikke responderte i henhold til ekvivalens i gruppe 3, mens det ellers var små forskjeller mellom gruppene.


Poster

Research Topics in the Experimental Studies of Complex Human Behavior Laboratory

Jon Magnus Eilertsen OsloMet - Storbyuniversitetet
Vanessa Aires-Pereira OsloMet - Storbyuniversitetet
Live Fay Braaten OsloMet - Storbyuniversitetet
Justice Mensah OsloMet - Storbyuniversitetet
Felix Høgnason OsloMet - Storbyuniversitetet
Anette Brogård Antonsen OsloMet - Storbyuniversitetet
Guro Dunvoll OsloMet - Storbyuniversitetet
Erik Arntzen OsloMet - Storbyuniversitetet

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 17:00-18:30 (Veslefjellhall 2 og 3)

Sammendrag: The current poster provides an overview of investigations conducted at the Experimental Studies of Complex Human Behavior Laboratory in 2017 and up to date. The experiments were performed by students at bachelor, masters, and Ph.D. levels, along with faculty members of the Department of Behavioral Science of the Oslo Metropolitan University. They focused on variables affecting stimulus control, particularly on emergent relational responding, in normal adults and dementia patients. The manipulated variables include training structures, time intervals in delayed matching-to-sample tasks, limit hold contingencies, compound and meaningful stimulus. Their effects on generalization, transfer of function, sorting tasks, and brain activity are also taken into account. The experiments range from experimental analysis of behavior to translational research. Contact information for those interested to participate or collaborate with the lab will be provided.


Poster

Effekten av ulike treningsprotokolller på emergente relasjoner hos en person med demens

Heidi Grete Aasland OsloMet - Storbyuniversitetet
Hanna Steinunn Steingrimsdóttir OsloMet - Storbyuniversitetet
Erik Arntzen OsloMet - Storbyuniversitetet

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 17:00-18:30 (Veslefjellhall 2 og 3)

Sammendrag: Demens er samlebetegnelse over ulike type sykdommer som har til felles å påvirke kognitive funksjoner i negativ retning, som for eksempel ved at individet ikke lenger husker det han eller hun husket før. Vaskulær demens er en slik sykdom der individet får skader i hjerne som følge av hjerneslag eller drypp. Deltakeren i denne studien var en 74 år gammel mann som hadde fått diagnose vaskulær demens. Han bodde på sykehjemmet der studien ble gjennomført. Studien var en replikasjon av tidligere eksperiment der formålet var å sammenligne effekten av bruk av simultan protokoll (SP) og simple-to-complex protokoll (STC) for etablering av stimulusklasser. Stimuliene som ble brukt var bilder av nærpersoner, navn og familierelasjon til deltaker. Resultatet viste at STC protokollen var mer effektiv for emergens av stimulusklasser. Videre tyder resultatet på at betingete diskriminasjonsprosedyren er sensitiv for endring i kognitive funksjoner.


Poster

Overføring av emosjonelt ladede stimuli

Jon Magnus Eilertsen OsloMet - Storbyuniversitetet
Erik Arntzen OsloMet - Storbyuniversitetet

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 17:00-18:30 (Veslefjellhall 2 og 3)

Sammendrag: Stimuli i en ekvivalensklasse er per definisjon gjensidig utskiftbare selv om de ikke er fysisk like hverandre. Om en av stimuliene i en ekvivalensklasse er familiære og innehar en pre-eksperimentell funksjon, vil ofte de andre medlemmene i klassen erverve de samme funksjonene. I den foreliggende studien har åtte deltakere hvorav fire menn og fire kvinner trent betingede diskriminasjoner (AB, AC, CD, DE, EF). Hver av A stimuliene (A1, A2, og A3) besto av fire sinte, nøytrale, og glade ansikter. Etter to tester for henholdsvis transitivitet og ekvivalens (BF, BF, og FB, FB) fikk deltakerne utlevert en semantic differential scale hvor de skulle rangere D stimuliene ut ifra bi-polare adjektiv (positiv – negativ). Resultatene viser at for flere av deltakerne kan scoringen på semantic differential av D-stimuliene sees i sammenheng med antall korrekte testrelasjoner. To deltakere hadde flere antall korrekte i andre test for ekvivalens, mens en hadde flere antall korrekte i andre test for transitivitet.


Forelesning på forseminar

Stimulus Control Revisited

Carsta Simon OsloMet - Storbyuniversitetet

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Sammendrag: Activities change as context changes. Stimuli are the context of activities. If activities are under control of stimuli, their frequency or likelihood changes as stimuli change. To speak of stimulus control is to speak of activities changing as their context changes. Traditionally, a process of response strengthening explains that organisms work for contact to or avoidance of important events (unconditioned reinforcers/punishers) or signals, which predict them (conditioned reinforcers/ punishers). I present data from an experiment on verbal behavior supporting an alternative approach in which “reinforcers” are performance modulators. All behavior may be partly attributed to selection during phylogeny and partly during ontogeny. In this approach, changes in performance do not reflect strengthening of responses in a reserve but are an innate response to experienced predictive relations between important events and their signals or signposts. The predictive value of signals, rather than strengthening, explains the allocation of time to different activities.


Symposium

Symposium: Experimental Studies on Stimulus Control and Emergent Relations

Erik Arntzen OsloMet - Storbyuniversitetet

Kategori: Eksperimentell atferdsanalyse

Tid og sted: Fredag 09:00-13:00 (Veslefjellhall 1)

Sammendrag: Stimulus equivalence is one of the research fields that have been most prominent in behavioral analysis over a long period of time. Research tradition started with series of studies related to reading training that Murray Sidman and his colleagues conducted in the 70's. Although initially focusing on the application, most studies on stimulus equivalence have been linked to basic research. In recent years, however, studies have also been made in applied settings. The present symposium will cover experiments of research on stimulus control and complex human behavior. The experiments will be in relation to different age groups and also patient groups such as people with dementia. Both experiments in basic research and translational research will be presented. The symposium will start with a brief overview and introduction of stimulus equivalence. Then the presentations will include experiments in areas such as concept formation, attending behavior, and what has traditionally been termed memory.


A Brief Tutorial on Stimulus Equivalence

Erik Arntzen OsloMet - Storbyuniversitetet

Many-to-One versus One-to-Many: Training Structures and the Emergence of Three 9-members Equivalence Classes in Adults

Vanessa Aires-Pereira OsloMet - Storbyuniversitetet
Erik Arntzen OsloMet - Storbyuniversitetet

Does the Consequence Matter? Derived Performance Following Associative Pairing of Stimuli and Pairing of Stimuli with Response Requirements and Programmed Consequences

Christoffer Eilifsen OsloMet - Storbyuniversitetet
Erik Arntzen OsloMet - Storbyuniversitetet

Observing Matching-to-Sample Performance and Performance in Stimulus Sorting and Emergent Relations

Justice Mensah OsloMet - Storbyuniversitetet
Erik Arntzen OsloMet - Storbyuniversitetet

Stimulus Equivalence and N400; EEG Measures of Class Members

Guro Dunvoll Akershus universitetssykehus HF
Erik Arntzen OsloMet - Storbyuniversitetet

Do Names Given to Stimuli by Participants Become Part of Equivalence Classes

Aleksander Vie Høgskolen i Østfold
Erik Arntzen OsloMet - Storbyuniversitetet

Compound Stimuli in Matching-to-Sample procedure

Live Fay Braaten OsloMet - Storbyuniversitetet
Erik Arntzen OsloMet - Storbyuniversitetet

Limited Hold and Equivalence Class Formation: Some Further Implications

Felix Høgnason OsloMet - Storbyuniversitetet
Erik Arntzen OsloMet - Storbyuniversitetet

What type of instructions are used within stimulus equivalence research?

Annika Poulsen
Erik Arntzen OsloMet - Storbyuniversitetet

Transfer of Function

Jon Magnus Eilertsen OsloMet - Storbyuniversitetet
Erik Arntzen OsloMet - Storbyuniversitetet

Sorting and Stimulus equivalence

Anne Westgård Glenne regionale senter for autisme
Erik Arntzen OsloMet - Storbyuniversitetet

When a Person with Dementia Forget the Relatives. An Attempt to Regain Stimulus Control

Anette Brogård Antonsen OsloMet - Storbyuniversitetet
Erik Arntzen OsloMet - Storbyuniversitetet

An Extension of a Previous Study- Discrimination Between Melanomas and Moles

Ruth Kopperud Rustad skole
Erik Arntzen OsloMet - Storbyuniversitetet