NAFO-seminaret 2013

Seminaret strakk seg over fem dager, og var delt i et tilleggs- og et hovedseminar.

Tilleggsseminaret med temaet "Refleksjoner rundt historiske og framtidige aspekter ved atferdsanalyse", ble arrangert på onsdag ettermiddag og torsdag formiddag. Seminaret inneholdt en forelesning med Dr. Hank Schlinger fra California State University, og en paneldebatt med sentrale atferdsanalytikere fra inn- og utland. (Til programmet for tilleggsseminaret)

Hovedseminaret tilbød omkring 150 timer med forelesninger, workshops og symposier, og tok tematisk ta for seg hele bredden av atferdsanalytisk virksomhet.

Nedlasting av lysark fra seminaret

Underveis i seminaret mottok vi kopier av lysark som ble benyttet i mange av presentasjonene. Disse kan lastes ned som pdf-dokumenter. Benytt menyen til venstre for å finne presentasjone og linker til de aktuelle dokumentene.

Se programmet for hovedseminaret i tabelloppsett med tider.

(Benytt menyen til venstre om du ønsker en kategorisert oversikt)

 

Oversikt over organiseringen av seminaret

 FormiddagEttermiddag
Onsdag 15:30 - 19:30 Tilleggsseminar
Torsdag09:00 - 13:00 Tilleggsseminar14:00 - 19:00 Workshops
16:00 - 19:00 Åpningsforelesning
FredagForelesningerForelesninger
Postersesjon
LørdagForelesningerForelesninger
Jubileumsforelesning
SøndagForelesninger