Informasjon til presentører

Vi ønsker alle presentører lykke til med forberedelsene til årets NAFO-seminar. Dersom du har spørsmål i anledning seminaret må du gjerne kontakte oss på tlf. 33 80 65 70 eller via e-post: service.nafo@atferd.no

 

 

Ønsker du å bidra med en poster?

Selv om posteravdelingen på NAFO-seminaret har vokst betydelig de siste årene er det nok mange som fortsatt ikke anser dette som en aktuell måte å presentere sine prosjekter på. I så tilfelle har du kanskje ikke tenkt tilstrekkelig nøye over posternes spesielle fortrinn på et arrangement som Nafo-seminaret:

  • Du kan nå alle interesserte. Mens forelesninger vil måtte konkurrere om deltakerne med kanskje 7 eller 8 andre forelesninger, vil postersesjonen ikke ha andre konkurrenter. Alle som ønsker kan ta seg tid til å besøke din poster.
  • Direkte kommunikasjon. I forelesningssalene kan tiden kan være knapp, og ofte er det for mange tilhørere til at det er rom for å diskutere med den enkelte. Som posterpresentør kan du ta deg tid til å diskutere med de som virkelig er interessert.

Posterpresentasjoner kan sendes inn frem til 7. april. Les mer her om hva du må forberede før du sender inn

Er du student? I så tilfelle bør du lese mer om spesialtilbud med hytteinnkvartering for studenpresentører