Om programmet

To-delt program

NAFO-seminaret er delt i to separate arrangement: Tilleggsseminaret som strekker seg over 7 timer på onsdag ettermiddag og torsdag formiddag, og hovedseminaret som starter torsdag ettermiddag og varer frem til lunsj på søndag.

Menyen til venstre gir deg oversikt over detaljene i programmet.

Tilleggsseminaret

Tilleggsseminaret vies alltid til ett spesielt tema. På årets seminar er det «Funksjonelle analyser» som vil stå i fokus, og som du kan se av programmet, håper vi at seminaret kan peke på bredere bruksområder for dette klassiske atferdsanalytiske verktøyet enn slik det ofte presenteres.

Hovedforelesningen om funksjonelle analyser vil bli gitt av seminarets spesielt inviterte gjest Professor Gracie Beavers fra Georgia State University.

Hovedseminaret

På hovedseminaret vil du finne den brede dekningen av det meste innen atferdsanalyse - fra eksperimentelle og konseptuell/teoretiske bidrag, anvendt forskning og ikke minst en rekke presentasjoner fra det store praksisfeltet vi har i Norge. Hovedseminaret vil tilby fire ulike typer presentasjoner. I tillegg til vanlige frittstående forelesninger, vil du finne symposier der flere kortere presentasjoner innen et tema er samlet i én tematisk forelesningsrekke. På torsdag ettermiddag vil du også finne en rekke workshops, og på fredag setter vi av tid til en egen postersesjon i den største forelesningssalen.

Menyen til venstre gir tilgang til en kategorisert oversikt over programmet på hovedseminaret, men det er også laget en tabelloversikt som gir en visuell oversikt over programmet de forskjellige dagene.

Workshops

På torsdag starter hovedseminaret med den offisielle åpningsforelesningen av NAFOs leder. Parallelt med denne tilbys det et antall workshops. Disse vil skille seg fra vanlige forelesninger med at de som oftest vil ha begrensninger i antall deltakere, og ha et mer undervisningsmessig preg. Ofte legger de også opp til en mer aktiv innsats fra deltakerne i form av f.eks. gruppearbeid. Man kan forhåndspåmelde seg til en workshop som en del av påmeldingen til seminaret.

Postersesjon

Fredag ettermiddag avholdes en egen postersesjon i den største forelesningssalen. Mengden posterpresentasjoner har økt betydelig på NAFO-seminaret de siste årene, og vi håper å gi plass til nærmere 40 postere på årets seminar.

Oversikten over postere vil imidlertid ikke foreligge før i slutten av april. For å gi mulighet til bl.a. studenter som holder på med prosjekter utover våren, har det vært mulig å sende inn postere helt frem til nylig, og programkomitéen arbeider nå med å sette sammen programmet basert på posterne som er sendt inn.