Medlemskap og abonnement

Medlemskap i NAFO

Medlemskap i Nafo kan tegnes av privatpersoner. Virksomheter kan ikke være medlemmer, men er naturligvis velkomne til å abonnere på tidsskriftene våre.

Privatpersoner kan bestille medlemskap og abonnement på "Min Side". Dersom du ønsker å registrere et abonnement på vegne av arbeidsstedet ditt, eller en annen virksomhet, ber vi deg ta kontakt med oss på epost til service.nafo@atferd.no.


Type:NormalprisPris ved innmelding etter 1. juni
HovedmedlemskapKr. 300,-Kr. 210,-
Studentmedlemskap *Kr. 195,-Kr. 145,-
Honnørmedlemskap **Kr. 195,-Kr. 145,-
Husstandsmedlemskap ***Kr. 140,-Kr. 125,-
Abonnement NTAKr. 160,- (Les om NTA)
(Abonnement på NTA er inkludert ved medlemsbestilling)
Abonnement EJOBAEJOBA utgis som elektronisk tidsskrift. Abonnement på EJOBA er inkludert i alle typer medlemskap. (Les om EJOBA her)


*=Tilbys alle heltidsstudenter samt deltidsstudenter i bachelor og masterutdanning i høgskole- og universitetssystemet.
**=Tilbys personer som mottar alderspensjon eller som er 100% uføretrygdet
***=Forutsetter et annet hoved- eller studentmedlem i husstanden
   

Medlemskontingent betales for kalenderåret.

Bestill eller forny medlemskap i Nafo