NAFO-seminaret 2017

Bilde av Storefjell høyfjellshotell

NAFO-seminaret ble avholdt på Storefjell høyfjellshotell i perioden 3.-7. mai 2017. Vi takker alle deltakere og presentører for spennende fagdager på høyfjellet.

Mange av presentørene har forsynt oss med kopier av lysark som de benyttet under presentasjonene sine. De fleste av disse er nå tilgjengelig til nedlasting i form av pdf-filer fra programsidene. Se menyen til venstre. Vi forventer å motta noen flere i løpet av tiden som kommer, og de vil da bli lagt ut fortløpende.

Vi vil også opplyse om at neste års seminar vil bli avholdt i perioden 25.-29. april, og vi håper du vil holde av datoene.

Programkomitéen vil starte sitt arbeide i månedskiftet september-oktober, og tar gjerne imot innspill til temaer de bør sørge for at ivaretas. Epost: service.nafo@atferd.no

 

 

Neste års NAFO-seminar avholdes på Storefjell høyfjellshotell i tidsrommet 25.-29. april.

Storefjell høyfjellshotell 3.-7. mai

Årets NAFO-seminar har nå startet. Vi ønsker alle seminardeltakere og presentører velkommen.

I menyen til venstre kan du finne en tematisk oversikt over programmet.

Programmet er også tilgjengelig i tabellvisning på denne siden

 

Vi har igjen gleden av igjen å kunne invitere til det årvisse NAFO-seminaret på Storefjell høyfjellshotell. Som tidligere samles fagmiljøet til fem spennende dager på høyfjellet for å presentere, diskutere og forstå stadig flere sider ved atferd og læring.

Det norske atferdsanalytiske miljøet høster stor anerkjennelse internasjonalt, og NAFO-seminaret som vanligvis besøkes av omkring 800 deltakere, er et av verdens største atferdsanalytiske seminarer. Nærmere 200 presentører vil avholde over 150 timer med forelesninger, symposier og workshops.


Vil du bidra til programmet?

Den generelle fristen for innsending av bidrag til programmet utløp 15. november. Programkomitéen vil imidlertid fortsette å ta i mot bidrag i form av postere frem til 1. april. Dersom det er aktuelt for deg å sende inn en slik, kan du lese mer om innsending av bidrag på denne siden.

Frem til midten av november er nettsidene våre åpne for innsending av bidrag til programmet. Kanskje er det aktuelt for deg å ha en presentasjon? I tilfelle kan du lese mer om innsending av bidrag på denne siden.

Skaff deg oversikt over programmet på disse sidene

Vil du bidra til programmet?

Programkomitéen tar imot fagpostere til vurdering frem til 18. april.

Les mer her