Tilleggsseminaret

Veslefjellhall 2 og 3
Onsdag 15:30 - 19:00
Torsdag 09:00 - 13:00

Erik Arntzen

Verbal atferd

(Se detaljer for eventuelle lysark til nedlasting)


Torsdag ettermiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3Nystølsfjellet
15:00 - 19:00

Erik Arntzen og Jon A. Løkke m.fl.

Presenterende organismer: Fra idé til produkt

16:00 - 19:00

Jon Arne Farsethås

Åpningsforelesning: Hvordan vi snakker om språk, og litt om hvorfor
Verbal atferd, RFT, psykolingvistikk og andre språkvitenskapelige tilnærminger som ideologisk praksis
16:00 - 19:00

Børge Strømgren og Per Tronsaune

Innføring i atferdsanalyse


Fredag formiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletSyningenStorefjelltoppen 1Storefjelltoppen 2Storefjellhall 1Storefjellhall 2Storefjellhall 3
09:00 - 10:45

Bernt Barstad

Kan enkelte mennesker ta skade av å bli eksponert for pornografiske materiale?

09:00 - 10:45

Børge Holden

Relasjoner til klienter, et stebarn i atferdsanalysen?

09:00 - 13:00

Børge Strømgren og Per Tronsaune

Innføring i atferdsanalyse

 
09:00 - 13:00

John Inge Korsgat

Symposium: Behandling og opplæring av elever med autisme i skolen

(Se detaljer for eventuelle lysark til nedlasting)

09:00 - 10:45

Terje Gundhus og Monica Vandbakk m.fl.

Bruk av atferdsavtaler i barnevernet

09:00 - 13:00

Erik Arntzen

Symposium: Variabler som påvirker betinget diskriminasjon og respondering i henhold til stimulusekvivalens

(Se detaljer for eventuelle lysark til nedlasting)

09:00 - 13:00

Gunn H Løkke og Jon A. Løkke

Enkel innføring i føring av Standard Celeration Charts

09:00 - 10:45

Janne Mari Akselsen og Marit-Kristin Vigre

Bruk av videomodellering for å lære barn med autisme lekekjeder

11:15 - 13:00

Thomas Haugerud og Marcus Drange Hansen m.fl.

Observasjonslæring
Erfaringer og resultater av innlæring av nye ferdigheter gjennom observasjonslæring.
11:15 - 13:00

Børge Holden

Bruk av ekstinksjon i behandling, med et grundig eksempel

11:15 - 13:00

Are Karlsen og Jørn Isaksen

Kjennetegn ved effektiv behandling

11:15 - 13:00

Peter B. Zachariassen

Kan man jobbe atferdsanalytisk med seksualitet? Noen eksempler.

11:15 - 13:00

Janne Mari Akselsen

Etablering av betingede forsterkere


Fredag ettermiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletStorefjelltoppen 1Storefjelltoppen 2Storefjellhall 1Storefjellhall 2Storefjellhall 3
15:00 - 18:00

Børge Holden

Symposium: Det enkle er ofte det beste: Keep it simple!

(Se detaljer for eventuelle lysark til nedlasting)

15:00 - 15:45

Julie S. Vargas

B. F. Skinner’s Discovery of the Operant

16:15 - 17:00

Ernest Vargas

Skinner’s Theory of Contingency Selection

15:00 - 16:45

Gunn H Løkke

ADHD og atferdsanalyse
En gjennomgang av forskning på årsaker og behandling
 
15:00 - 16:45

Pål Skogstad

Psykiske lidelser hos personer med autismespekterforstyrrelser
Prosjekt støttet av Regionalt fagmiljø for autisme, Helse Sør-Øst
14:30 - 16:15

Erik Arntzen og Torunn Lian m.fl.

Studier av kompleks menneskelig atferd

15:00 - 15:45

Jon A. Løkke og Jørn Arve Vold

Atferdsanalytiske tiltak for eldrepopulasjonen – en litteraturoversikt med vekt på NCR og forsterkeranalyser.

15:00 - 18:00

Pål-Erik Ruud og Joachim Eriksen

Arbeid med utfordrende atferd
trygghet, mestring og faglig integritet
17:15 - 18:00

Silja Nicoline Angellsen og Anne Eide

Reduksjon av utfordrende atferd under bilkjøring ved bruk av en DRO-prosedyre.

17:15 - 18:00

Grethe Stevik Aglen

Presisjonsopplæring i ordinær skole

17:15 - 18:00

Elisabeth Ulvestad Rustebakke

Hvordan lærer barn med autisme å ta del i samtale

17:15 - 18:00

Cato Brunvand Ellingsen

Om Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning
- med spesiell vekt på makt og tvang
16:30 - 18:15

Erik Arntzen og Torunn Lian

Praktiske eksempler på stimulusekvivalenstrening

17:15 - 18:00

Jørn Arve Vold og Fie Olsen m.fl.

Opplæring i tilpasset ADL prompting for personale i demensomsorgen - en effektstudie.


Lørdag formiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletStorefjelltoppen 1Storefjelltoppen 2Storefjellhall 1Storefjellhall 2
09:00 - 10:45

Karl Kristian Indreeide og Martin Olsson

Tips for å lykkes med rollespill i etablering og videreutvikling av personalferdigheter

09:00 - 13:00

Jonny Finstad

Symposium: Atferdsavtaler som hjelpemiddel for små og store utfordringer

(Se detaljer for eventuelle lysark til nedlasting)

09:00 - 13:00

Terje Gundhus

Symposium: Organisering og kvalitetssikring av faglig forsvarlige tjenester

(Se detaljer for eventuelle lysark til nedlasting)

09:00 - 10:45

Jan-Ivar Sållman og Tone Sållman

Leseopplæring - Presentasjon av en studie som viser effekten av Presisjonsopplæring (PO) for å etablere leseflyt hos 5. og 6. klasse elever.

09:00 - 10:45

Oddbjørn Hove

Forholdet mellom problematferd og psykiske lidelser

09:00 - 10:45

Torhild Lien

"Jens" tilbake til skolen, via godt samarbeid, vilje til nytenkning, økonomi og et akvarium.
En case-presentasjon om en 12 år gammel skolevegrer med autismespekterdiagnose

Lysark:
09:00 - 11:45

Jon A. Løkke og Gunn H Løkke

Utvikling av motiverende mål i klinisk arbeid

11:15 - 13:00

Børge Holden

ACT framstilt så enkelt som mulig ("ACT for dummies")

Lysark:
11:15 - 12:00

Børge Strømgren

Morallæring og atferdsanalyse -konsekvenser for Moralsk resonneringstrening på ulike alderstrinn

12:00 - 13:00

Børge Strømgren

Sinnekontrolltrening i ART - oppbygging og indre sammenheng i de ulike elementene i kurset

11:15 - 12:00

Oddbjørn Hove

Søvnforstyrrelser hos utviklingshemmede

12:15 - 13:00

Karl Kristian Indreeide

Riktig regelformidling som forebyggende strategi i forhold til utfordrende atferd?

11:15 - 13:00

Vilde Sjåfjell og Heidi Therese Leirvåg

Veien til bruk av talemaskin.
Gutten som har blitt undervurdert på grunn av sitt spesielle utseende
12:15 - 13:00

Jon A. Løkke og Lars Rune Halvorsen m.fl.

Functional Assessment Interview (FAI): En bedømming av intervjuets styrker og svakheter


Lørdag ettermiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletStorefjelltoppen 1Storefjellhall 3
15:00 - 18:00

Bjørn Roar Vagle og Ivar Rettedal m.fl.

Behandling av store atferdsforstyrrelser hos mann med Asperger syndrom

15:00 - 16:45

John Inge Korsgat

Problematferd
Hva gjør vi, og hvorfor?
15:00 - 18:00

Jon A. Løkke

Symposium: Kvalitetssikring av atferdsanalytiske tiltak

(Se detaljer for eventuelle lysark til nedlasting)

15:00 - 16:45

Børge Strømgren

Vitenskapelig basert behandling av autisme: bruk av multimedia læringsmateriell for foreldre og profesjonelle.

15:00 - 18:00

Thomas Haugerud

Symposium: Kartleggingsverktøy som hjelpemiddel for valg av målsettinger i arbeid med barn med språk- og utviklingsforstyrrelser

(Se detaljer for eventuelle lysark til nedlasting)

17:15 - 18:00

Erik Arntzen og Ingunn Sandaker

Mastergrad i Læring i Komplekse Systemer

 

Søndag formiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3Nystølsfjellet
10:00 - 12:00

Jan Gunnar Berg og Lars Ole Bolneset

Mission impossible
- eller ser vi ikke skogen for bare trær
10:00 - 12:00

John Inge Korsgat

Behandling av hyling
En case-presentasjon
10:00 - 12:00

Thore Ottershagen

Atferdsanalyse og kommunen
Hvordan øke sannsynligheten for at atferdsanalytikere får praktisere sitt fag ute i kommunene