Tilleggsseminar

Auditoriet
Onsdag 15:30 - 19:00
Torsdag 09:00 - 13:00

Rikard Wicksell og Børge Holden

Tilleggsseminar: Aksept- og forpliktelsesterapi (Acceptance and commitment therapy, ACT):
Bakgrunn, anvendelse, dokumentasjon og tilpasninger til spesielle klientgrupper
(Se detaljer for eventuelle lysark til nedlasting)

Torsdag ettermiddag

Veslefjellhall 1NystølsfjelletAuditoriet
14:00 - 19:00

Erik Arntzen og Gunn H Løkke m.fl.

Skrivekurs

16:00 - 19:00

Børge Strømgren og Per Tronsaune

Innføring i atferdsanalyse

16:00 - 19:00

Jon Arne Farsethås

Åpningsforelesning - Hvorfor gøy er gøy. Om motivasjon og forsterkning.


Fredag formiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletStorefjelltoppen 1Storefjelltoppen 2Storefjellhall 1Storefjellhall 2Storefjellhall 3
 
09:00 - 10:45

Børge Holden

ACT i behandling av personer med lettere utviklingshemning

09:00 - 12:30

Børge Strømgren og Per Tronsaune

Innføring i atferdsanalyse

09:00 - 10:45

Håkon Tøfte

Etablering av grunnleggende ferdigheter hos en svaksynt jente med autisme.
En Case-presentasjon
09:00 - 10:45

Asgeir Hoel og Aase Laeskogen m.fl.

"Fra problemelev til ressurselev"
Integrering av institusjonsplasserte elever i grunnskolen.
09:00 - 10:45

Jon A. Løkke

Eksperimentelle Funksjonelle Analyser (EFA) i Norge

09:00 - 13:00

Erik Arntzen

Symposium: Stimulusekvivalens

(Se detaljer for eventuelle lysark til nedlasting)
09:00 - 13:00

Anne Gro Innstrand

Mestring av stress i arbeidslivet. Hvordan gi profesjonell kollegastøtte

11:15 - 13:00

Janne Mari Akselsen

DABA-modellen
- Definere – Aksept – Beskrive – Aksept -
11:15 - 13:00

Janne Sundfør og Astrid Nordbø Nag m.fl.

En "lettere" hverdag
Reduksjon av utfordrende atferd og overspising overfor en person med Prader willi syndrom
11:15 - 13:00

Karl Kristian Indreeide

Verbal atferd, aggressiv atferd og voldelig atferd

11:15 - 13:00

Thor Anders Aase og Jan Peder Moen m.fl.

Observasjon og behandling av mennesker med psykisk utviklingshemming og psykiske lidelser i institusjon. Utfordringer og forsøk på en løsning.

Lysark:
11:15 - 13:00

Inger Lamache og Ellen Gjesti

Personalatferd


Fredag ettermiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletStorefjelltoppen 1Storefjelltoppen 2Storefjellhall 1Storefjellhall 2Storefjellhall 3
15:00 - 18:00

R. Douglas Greer

A Rose by Naming

Lysark:
15:00 - 16:45

Gunn H Løkke

ADHD som forsterkningsforstyrrelse og bruk av fluencybasert opplæring

15:00 - 16:45

Marita Sandvik

Seksuelle overgrep begått av mennesker med utviklingshemming - områder for intervensjon

15:00 - 16:45

Jens Petter Gitlesen

Promotering av atferdsanalyse: Atferdsanalysen i møte med brukerne

15:00 - 16:45

Elisabeth Lie

Avtalestyring i skolen

15:00 - 16:45

Jon A. Løkke

Visuelle analyser & bedømming av grafer fra N=1 design

15:00 - 16:45

Kjetil Mydland og Yilmaz Zorlu

Behandling av ekstrem overvekt hos en mann med autisme og lett psykisk utviklingshemming

15:00 - 16:45

Tore Vignes og Ole Petter Østerbø

Relational Frame Theory (RFT)
En innføring.

Lysark:
17:15 - 18:00

Astrid Synnøve Valmo

Kvalitetssikring av tidlig intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse.
Standard for tjenestetilbudet utarbeidet på grunnlag av Periodic Service Review (PSR).
17:15 - 18:00

Siv Anita Tsakem og Berit Synnestvedt

Stalking - ikke bare for kjendiser

     

Lørdag formiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletStorefjelltoppen 1Storefjelltoppen 2Storefjellhall 1Storefjellhall 2Storefjellhall 3
09:00 - 10:45

Torunn Lian og Kenneth Larsen

Veiledningsprogram for foreldre til barn med autisme

09:00 - 13:00

Rita K. Nilsen og Jannicke Bakke m.fl.

Behandling av problematferd hos tre barn med utviklingsforstyrrelser

09:00 - 13:00

Terje Gundhus

Symposium: Avtalestyring

(Se detaljer for eventuelle lysark til nedlasting)
09:00 - 10:45

Erik Arntzen

Kjennetegn ved atferdsanalyse

09:00 - 12:30

Børge Strømgren

Symposium: ART

(Se detaljer for eventuelle lysark til nedlasting)
09:00 - 10:45

Anne Rustad Sjøvold og Marit Lillejordet

ACT i egenbehandling av alvorlig sykdom

10:00 - 13:00

Gunn H Løkke

Enkel innføring i føring av Standard Celeration Charts

 
11:15 - 13:00

Kai-Ove Ottersen og Terje Fredheim m.fl.

Spillavhengighet

11:15 - 13:00

Jan-Ivar Sållman og Trude Hoksrød

Etablering av leseferdigheter hos ung mann ved hjelp av fonologisk leseopplæring.

11:15 - 13:00

Janne Mari Akselsen

Kort innføring i Picture Exchange Communication System (PECS)

11:15 - 13:00

Kim Liland og Astrid Kristin Holm

Myter knyttet til positiv forsterkning
Vil kunstige forsterkerbetingelser ødelegge for naturlig forsterkning?

Lørdag ettermiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletStorefjelltoppen 1Storefjelltoppen 2Storefjellhall 1Storefjellhall 2Storefjellhall 3
15:00 - 16:45

Børge Strømgren og Kristin Utgård

Skadeavvergende tiltak i gjentatte nødsituasjoner
Faglig forsvarlighet ved valg av tiltak etter kapittel 4A i LOST
15:00 - 18:00

Thomas Haugerud og Janiche Dankertsen m.fl.

Miljøarbeid med dypt psykisk utviklingshemmede
-Hva gjør man når ingenting virker?
15:00 - 18:00

Pål Skogstad og Monica Vandbakk

Behandling av tvangslidelse (OCD)
Bruk av eksponering og responsprevensjon (ERP) i kombinasjon med elementer fra Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
15:00 - 16:45

Børge Holden

Hvor nyttige er psykiatriske diagnoser i behandling av utfordrende atferd?

15:00 - 18:00

Trude Hoksrød

Symposium: Det kan være langt fra teori til praksis
Faglig og etisk forsvarlighet; hva er det, og er det mulig?
(Se detaljer for eventuelle lysark til nedlasting)
15:00 - 18:00

Anne Gro Innstrand

Systemarbeid i skolen

15:00 - 17:00

Jens Petter Gitlesen

Boform, læring og tjenestebehov

15:00 - 17:00

Anne Rustad Sjøvold og Marit Lillejordet

Shaping

17:15 - 18:00

Ingunn Sandaker og Erik Arntzen

Mastergrad i Læring i Komplekse Systemer

17:15 - 18:00

Børge Holden

Et kritisk blikk på diagnostisering av Asperger syndrom

  

Søndag formiddag

Veslefjellhall 2 og 3Nystølsfjellet
10:00 - 13:00

Martin Olsson og Karl Kristian Indreeide

Nødvendig tomprat og effektiv underholdning
Systematisering av samspillsferdigheter hos miljøarbeidere
10:00 - 13:00

Kenneth Larsen og Silvia Andrea Fon

Introduksjon til ”Tidlig og intensiv opplæring av små barn med autisme, basert på anvendt atferdsanalyse” (TIOBA).