Torsdag ettermiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletStorefjelltoppen 2Storefjellhall 1Storefjellhall 2Storefjellhall 3SkogshornGrupperom 1 SyningenGrupperom 2 SyningenGrupperom 3 SyningenGrupperom 4 Syningen
14:00 - 19:00

Trym Nordstrand Jacobsen

Workshop: Klinisk atferdsanalyse for de fleste
- praktisk rettet innføringsworkshop i Acceptance and commitment Therapy (ACT)
16:00 - 19:00

Jon Arne Farsethås

Åpningsforelesning: En vareopptelling ved behaviorismens hundreårsjubileum Eller: False assurances about the state of our knowledge

14:00 - 19:00

Børge Strømgren og Per Tronsaune

Workshop: Innføring i atferdsanalyse

16:00 - 19:00

Børge Holden

Symposium: Avlastning som arena for forebygging og behandling av utfordrende atferd

Se "Detaljer" for eventuelle lysark fra symposiet.
15:00 - 19:00

Asbjørg Merete Berget og Bente Svendsrud

Workshop: Målrettet arbeid med sosial ferdighetstrening

15:00 - 19:00

Jonny Finstad

Workshop: Hvordan utarbeide effektive tegnøkonomisystemer, etablere og sikre opprettholdelse av betinget forsterkningseffekt

15:00 - 19:00

Kari Anne Torp Bertelsen og Marianne Solvang m.fl.

Workshop: Funksjonelle analyser

14:00 - 18:00

Terje Gundhus og Jan Laursen

Workshop: Atferdsavtaler

15:00 - 19:00

Kjell Arne Larsen

Workshop: Presentasjonsteknikker og retoriske grep.
Hvordan etablere og forbedre funksjonelle ferdigheter som presentør.
14:00 - 19:00

Fie Olsen

Workshop: Grunnleggende opplæring i utforming av linjegrafer i Excel

16:00 - 19:00

Jan-Ivar Sållman og Dag Gladmann Sørheim

Workshop: Strategier for å etablere flyt i atferd hos personer i alle aldre

16:00 - 19:00

Karl Kristian Indreeide

Workshop: Forebyggende atferd


Fredag formiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletSyningenStorefjelltoppen 1Storefjelltoppen 2Storefjellhall 1Storefjellhall 2Storefjellhall 3
10:00 - 10:45

Susanne Bingen og Ine Pedersen m.fl.

Målrettet miljøarbeid i Sørum kommune
- kompetansetiltak som bidrar til endring
09:00 - 13:00

Terje Fredheim

Symposium: Begreper i Atferdsanalysen; teori og praktisk anvendelse

Se "Detaljer" for eventuelle lysark fra symposiet.
09:00 - 10:45

Børge Holden

ACT for virkelige "dummies"

09:00 - 13:00

Stein Evensen

Symposium: Teknologiske løsninger i atferdsanalytisk arbeid

Se "Detaljer" for eventuelle lysark fra symposiet.
09:00 - 10:45

Anne Marit Bygdnes

Søvnbehandling uten medikamenter

09:00 - 11:45

Magdalena Hernes

Symposium: Atferdsanalytiske tiltak i skolen

Se "Detaljer" for eventuelle lysark fra symposiet.
09:00 - 13:00

Erik Arntzen

Symposium:Nyere Forskningsresultater Innen Studier av Kompleks Menneskelig Atferd

Se "Detaljer" for eventuelle lysark fra symposiet.
09:00 - 10:45

Are Karlsen

En atferdsanalytisk kommune: Drøm eller virkelighet?

09:00 - 10:45

Trude Hoksrød og Kai-Ove Ottersen m.fl.

Å Bli et gangs menneske

11:15 - 13:00

Annette Bergersen og Marit Sofie Derås

Mye kan skje på kort tid...
Fra kaos til mer kontroll over eget liv
11:15 - 13:00

Børge Holden og Jan Endre Jansen m.fl.

Analyse og behandling av alvorlig selvskading hos 8 år gammel gutt

11:15 - 13:00

Anniken Vig Hellerdal

Erfaringer med ABA/EIBI i skolen

12:15 - 13:00

Karl Kristian Indreeide og Rune Kronberget

Påfallende oppførsel: Sykdom eller tilpasning?

11:15 - 13:00

Jon A. Løkke

Metodologi for atferdsanalytikere; en introduksjon til Cook & Campbells validitetssystem

11:15 - 13:00

Lars Rune Halvorsen

Forløperanalyse: En konseptuell analyse av begrepet, og en gjennomgang av fremgangsmåter for gjennomføring av analysene


Fredag ettermiddag

Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletSyningenStorefjelltoppen 1Storefjelltoppen 2Storefjellhall 1Storefjellhall 2Storefjellhall 3
 
14:30 - 17:15

Kai-Ove Ottersen

Symposium: Behandling i fokus, rett og slett!

Se "Detaljer" for eventuelle lysark fra symposiet.
15:00 - 16:45

Bjørn Roar Vagle

Behandling av skolenekting hos jente med lett til moderat utviklingshemning som bodde i barnebolig

15:00 - 15:45

Charlotte Krohn og Ane Rasmussen

Atferdsanalyse i dyreparken

16:00 - 16:45

Iver H. Iversen

Backward chaining and forward chaining procedures compared in animal models

15:00 - 16:45

Jon Arne Farsethås og Hilde Hauge m.fl.

Intensiv språktrening basert på prinsipper fra anvendt atferdsanalyse for barn med spesifikke språkvansker: Et pilotprosjekt.

15:00 - 15:45

Bergljot Rosvoll

Personalopplæring i atferdsanalyse
Bruk av bilder, film og muntlig forklaring som alternativ til tekst i powerpoint
16:00 - 16:45

Trude Nordhuus Moe og Tove Aunaas m.fl.

Atypisk autisme, identitet og ”normalitet”
Hvordan sikre kvalitativ inkludering uten at ”normalitet” skal overstyre utvikling av egen identitet? Case fra Byåsen skole
15:00 - 16:45

Jon A. Løkke og Gunn H Løkke

«Beyond behaviorism»; noen argumenter for at atferd er av liten interesse for atferdsanalytikere

15:00 - 16:45

Kari Anne Torp Bertelsen og Marianne Solvang m.fl.

Opplæring av kommunalt ansatte i FAK-analyser(ABC-analyser)
- viderføring av pilotprosjekt-
17:15 - 18:45

Postersesjon

       

Lørdag formiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletSyningenStorefjelltoppen 1Storefjelltoppen 2Storefjellhall 1Storefjellhall 2Storefjellhall 3
09:00 - 10:45

Christoffer Eilifsen og Erik Arntzen

Atferd og hjerne: måling av hjernekorrelater i studier av matching-to-sample og stimulusekvivalens

09:00 - 10:45

Tore Vignes og Svein Åge Hansen

Verbal atferd
Hvor kommer den fra og hvor går den?
09:00 - 10:45

Børge Holden og Anne Gramstad Skår

Behandling i grenselandet mellom atferdsanalyse og jus

09:00 - 13:00

Svein Eikeseth

Symposium: Tidlig intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse

Se "Detaljer" for eventuelle lysark fra symposiet.
09:00 - 10:45

Jon A. Løkke

Selvendringens ABC; en innføring i selvendring for nybegynnere

09:00 - 10:45

Simon Laursen

Fra vondt og vanskelig til noe bedre?

09:00 - 10:45

Stein Evensen og Lars T. Jørgensen

Seleksjon på gruppenivå, finnes det støtte for det er et nyttig perspektiv?
Kulturell seleksjon, gruppeseleksjon, epigenetikk og systemteori danner rammeverket. Kan dette perspektivet være et nyttig bidrag til atferdsanalyse?
09:00 - 13:00

Børge Strømgren

Symposium: Opplæring i grunnleggende lese- og regneferdigheter på barnetrinnet

Se "Detaljer" for eventuelle lysark fra symposiet.
09:00 - 10:45

Kjetil Viken og Martin Øverlien Myhre

Funksjonell kontekstualisme, RFT og ACT – en kortfattet introduksjon

11:15 - 13:00

Marit Skaret og Elin Murbræch m.fl.

Fra frustrasjon til kommunikasjon. Bruk av PECS for ei jente med autisme, ADHD, epilepsi og utviklingshemming

11:15 - 13:00

Hank Schlinger

Conditioning the Behavior of the Listener

11:15 - 13:00

Børge Holden

Sammenheng mellom grad av utviklingshemning og forekomst av psykiske lidelser: Et atferdsanalytisk perspektiv

11:15 - 13:00

Jon A. Løkke

Symposium «Selveksperimentering, selvendring og atferdsanalyse versjon II»

Se "Detaljer" for eventuelle lysark fra symposiet.
11:15 - 13:00

Tonje Gellein Åstad

Etablering av grunnleggende språkferdigheter og tale hos ung mann med alvorlig grad av utviklingshemming
Fra manglende auditiv oppmerksomhet til imitasjon av ord, manding, tacting og intraverbaler
11:15 - 12:00

Jan Erik Østvik og Wenche Engen

Private heldøgns omsorgstjenester i Oslo og Akershus
Omfang, innhold og tilfredshet
12:15 - 13:00

Sadeta Demic og Siw Nybru

Psykoedukativt gruppetilbud for personer med Asperger syndrom

11:15 - 13:00

Wenche Fjeld

Symposium: Retten til et seksualvennlig miljø
Kommunale og nasjonale retningslinjer ved mistanke om seksuelle overgrep og suksess-case ved atferdsanalytiske tiltak.
Se "Detaljer" for eventuelle lysark fra symposiet.

Lørdag ettermiddag

Veslefjellhall 1 2 og 3NystølsfjelletSyningenStorefjelltoppen 1Storefjelltoppen 2Storefjellhall 1Storefjellhall 2Storefjellhall 3
 
15:00 - 15:45

Roar Bakke

Med godt skal vondt fordrives

15:00 - 15:45

Carsta Simon

Introduction to the Molar Paradigm –
A New Understanding of Behavior?
15:00 - 15:45

Jon A. Løkke

Symposium «Selveksperimentering, selvendring og atferdsanalyse versjon II»

Se "Detaljer" for eventuelle lysark fra symposiet.
15:00 - 15:45

Rasmi Krippendorf

Hvordan er ikke hvorfor
Et kortfattet foredrag om forskjellen på en beskrivelse og en forklaring, med praktiske eksempler.
15:00 - 15:45

Tore Vignes

Spesialundervisning
Hva det er og om det er en rom for atferdsanalytikere i dette feltet
15:00 - 16:00

Ingunn Sandaker og Elise Frølich Furrebøe m.fl.

Økonomi, atferd og atferdsøkonomi
Economics and behavior analysis; a joint scientific enterprise
15:00 - 15:45

Wenche Fjeld

Symposium: Retten til et seksualvennlig miljø
Kommunale og nasjonale retningslinjer ved mistanke om seksuelle overgrep og suksess-case ved atferdsanalytiske tiltak.
Se "Detaljer" for eventuelle lysark fra symposiet.
16:15 - 18:00

Jubileumsforelesninger: Norsk atferdsanalytisk forening 40 år

       

Søndag formiddag

Veslefjellhall 1 2 og 3NystølsfjelletStorefjelltoppen 2
10:00 - 12:00

Trude Hoksrød

Symposium: Hvordan sikre faglig forsvarlighet?

Se "Detaljer" for eventuelle lysark fra symposiet.
10:00 - 12:00

Pål-Erik Ruud

Faglig forsvarlighet ved bruk av makt og tvang
Vurdering av minst mulig inngripende tiltak
10:00 - 12:00

Yvonne Milanes og Marcus Bergan m.fl.

Variasjon av tiltaksstrategier basert på atferdsanalytiske prinsipper
Praktisk utforming og gjennomføring av basistiltak basert på bildestyring, enklere tegnøkonomisystemer og atferdsavtaler overfor flere brukere på samme tjenestested