Tilleggsseminar

Veslefjellhall 2 og 3
Onsdag 15:30 - 19:00
Torsdag 09:00 - 13:00

Erik Arntzen

Tilleggsseminar: Evidensbasert behandling og konsekvenser for valg av behandlingstiltak

(Se detaljer for eventuelle lysark til nedlasting)

Torsdag ettermiddag

Veslefjellhall 2 og 3Nystølsfjellet
16:00 - 19:00

Lars Göran Öst

Kognitiv-beteendeterapi i behandlingen av fobier

16:00 - 19:00

Børge Strømgren og Per Tronsaune

Innføring i atferdsanalyse


Fredag formiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletSyningenStorefjelltoppen 1Storefjelltoppen 2Storefjellhall 1Storefjellhall 2Storefjellhall 3
09:00 - 13:00

Trude Hoksrød

Symposium: Leseopplæring basert på presisjonsopplæring (precision teaching)

(Se detaljer for eventuelle lysark til nedlasting)
09:00 - 10:45

Hanne Bøe Tesfamichael og Karin M. Pladsen m.fl.

16 år med fokus på reduksjon av alvorlig selvskading

09:00 - 13:00

Tore Andreassen

Symposium: MultifunC - Atferdsanalyse i barnevernet

(Se detaljer for eventuelle lysark til nedlasting)
09:00 - 10:45

Martin Olsson og Karl Kristian Indreeide

Fort og riktig med miniprosjekt
Intensiv utvikling av miljøarbeiderferdigheter og miljøterapeutiske program ved gjennomføring av miniprosjekter
09:00 - 10:45

Marit-Kristin Vigre og Monica Øgreid Ottosen

Målrettet opplæring basert på ABA
En case-presentasjon.
09:00 - 13:00

Børge Strømgren og Per Tronsaune

Innføring i atferdsanalyse

09:00 - 13:00

Erik Arntzen

Symposium: Stimulusekvivalens - fra grunnleggende forskning til praktiske demonstrasjoner

(Se detaljer for eventuelle lysark til nedlasting)
09:00 - 10:45

Stein Evensen

Atferdsanalytisk arbeid med organisasjoner.
Hva er forskjeller og likheter mellom anvendt atferdsanalyse og atferdsanalytisk organisasjonsutvikling?

Lysark:
09:00 - 13:00

Gunn H Løkke og Jon A. Løkke

Enkel innføring i føring av Standard Endringsskjemaer (Standard Celeration Charts)

11:15 - 13:00

Elisabeth Nygård og Wenche Hukkelås

Kommunikasjon satt i system
Eksempler på ulike dagsplaner og hjelpemidler innen kommunikasjon og i praktiske, dagligdagse situasjoner
11:15 - 13:00

Janne Mari Akselsen og Monica Vandbakk m.fl.

Hvordan kan betingede forsterkere mest effektivt etableres
En empirisk studie
11:15 - 13:00

Kjell Arne Larsen

Kritiske studieatferder for å lykkes med utdanning?

11:15 - 13:00

Stein Evensen

Endring i systematferd, seleksjon som endringsmekanisme.
En teoretisk gjennomgang og presentasjon av data fra en n=1 studie utført på et system.

Fredag ettermiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletSyningenStorefjelltoppen 1Storefjelltoppen 2Storefjellhall 1Storefjellhall 2Storefjellhall 3
15:00 - 16:45

Jon Arne Farsethås og Ingvild Øiene m.fl.

Etablering av lekeferdigheter
- fra direkte imitasjon til læring gjennom observasjon av andre
15:00 - 18:00

Else Marie K. Grønnerud og Jonny Finstad m.fl.

Atferdsanalyse i utvikling: Behandling av kvinne med autisme fra ung til voksen alder

15:00 - 18:00

Børge Holden

Symposium: Atferdsanalyse og relasjoner til klient

(Se detaljer for eventuelle lysark til nedlasting)
15:00 - 16:45

Kenneth Larsen

Derivert relasjonell respondering, autisme og tidlig og intensiv atferdsanalytisk opplæring

15:00 - 16:45

Kari Anne Torp Bertelsen

Opplæring av personer med ulik utdanning og erfaring i gjennomføring av funksjonelle eksperimentelle analyser og visuell tolkning av data

15:00 - 16:45

Anne Gro Innstrand

Sitt pent og spis maten din!
En forelesning om sammenhengen mellom målretta miljøarbeid og forebygging av utvikling av spiseforstyrrelser
15:00 - 16:45

Jens Petter Gitlesen

Spesialundervisning og spesialpedagogikk
Gode intensjoner men ellers lite nytt
15:00 - 16:45

Anne Rustad Sjøvold

ACT-workshop. En praktisk presentasjon.

Lysark:
15:00 - 18:00

Inger Lamache

Sosiale historier og visuelle forklaringer

17:15 - 18:00

Erik Arntzen og Ingunn Sandaker

Mastergrad i Læring i Komplekse Systemer

 
17:15 - 18:00

Jon A. Løkke og Lars Rune Halvorsen m.fl.

Funksjonelle analyser av forløpere til problematferd (precursor behavior): En litteraturgjennomgang og utprøving av forløperanalyser.

17:15 - 19:00

John Inge Korsgat og Heidi Hoff

Operasjonalisering av dagsform hos en elev med autisme
Samkjøring av oppfattelser av dagsform.
17:15 - 19:00

Jens Petter Gitlesen

Sikring av tjenestetilbud
Atferdsanalytisk behandling av politikere og forvaltere
18:15 - 19:00

Gunhild Lehne og Monica Stolen Dønnum

ABLLS (Assessment of Basic Language Learning Skills), tverrfaglig samarbeid og atferdsanalytisk arbeidsmetode
Reduksjon av selvskadende atferd hos gutt med autisme og alvorlig utviklingshemming

Lørdag formiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletSyningenStorefjelltoppen 1Storefjelltoppen 2Storefjellhall 1Storefjellhall 2Storefjellhall 3
09:00 - 10:45

Erik Arntzen

Spilling og spilleavhengighet

09:00 - 10:45

Jørn Isaksen og Are Karlsen

Virkningsfull barneoppdragelse
Oppdragelse basert på atferdsanalytiske prinsipper for foreldre, barnehage og skoleansatte
09:00 - 10:45

Børge Strømgren

Moral og atferdsanalyse.
En gjennomgang av begrepet moralsk atferd i atferdsanalyse og hvordan begrepet forstås ut fra andre psykologiske retninger.
09:00 - 13:00

Kai-Ove Ottersen

Symposium: Tidligintervensjon

(Se detaljer for eventuelle lysark til nedlasting)
09:00 - 10:45

Julia Lindqvist

Atferdsanalytisk jobbing i eget hjem

09:00 - 10:45

Anne Gro Innstrand

Psykose hos utviklingshemmede

09:00 - 10:45

Knut-Ove Solberg

Forståelse og behandling av demens innenfor en atferdsanalytisk modell

09:00 - 10:45

Jan-Ivar Sållman og Jørn Kroken

Atferdsanalyse og skolenekting

09:00 - 10:45

Terje Fredheim

Kan alternative turnusordninger redusere problematferd og bruk av tvang?

11:15 - 13:00

Janiche Dankertsen

Læringsmønstre, motivasjon og adaptiv atferd hos alvorlig/dypt psykisk utviklingshemmede.

11:15 - 13:00

Karl Kristian Indreeide

Skadeavverging i et atferdsanalytisk perspektiv

11:15 - 13:00

Svein Øverland og Tom Nergård m.fl.

Presentasjon av KAOS (kognitiv atferdsterapi for omsorgsdømte eller spesielle mennesker).
Et forsøk på å utvikle en spesialtilpasset behandling for mennesker med utviklingshemming og tilleggsproblemer.
11:15 - 13:00

Pål Skogstad

Utarbeiding og testing av manualbasert behandling av tvangssymptomer hos personer med asperger syndrom

11:15 - 13:00

Børge Holden

Aksept og unngåelse i møtet med utfordrende atferd

11:15 - 13:00

Jon A. Løkke og Jørn Arve Vold

Funksjonelle analyser av problematferd hos personer med demens

11:15 - 13:00

Børge Strømgren

Vitenskapelig basert behandling av autisme: bruk av multimedia læringsmateriell for foreldre og profesjonelle.
STAMPPP - Science and the treatment of autism: A multimedia package for parents and professionals.
 

Lørdag ettermiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3NystølsfjelletSyningenStorefjelltoppen 1Storefjelltoppen 2
15:00 - 16:45

Torunn Lian og Gunn H Løkke

Et kritisk blikk på Presisjonsopplæring

15:00 - 16:45

Hanne Ortell og Linn Heier Nilsen

Huset med det rare i
Kreativitet og kaos i en familie med ADHD

Lysark:
15:00 - 18:00

Børge Holden

Symposium: Bruk av atferdsavtaler (”avtalestyring”) i ungdomsskolen

(Se detaljer for eventuelle lysark til nedlasting)
15:00 - 18:00

Pål-Erik Ruud

Arbeid med utfordrende atferd
Truende atferd, selvskading, fysisk vold, hærverk og integritetskrenkende atferd.
15:00 - 16:45

Heidi Skorge Olaff og Kim Liland

Kartlegging av ferdigheter og måling av progresjon i det ”daglige” innen TIOBA

15:00 - 16:45

Gry Anja Gundersborg og Hilde Ristvedt

Bruk av tvang og makt overfor barn med utviklingshemming

 
17:15 - 18:00

Jon A. Løkke og Erik Arntzen

Hvilke kjernekjerneverdier vektlegger norske atferdsanalytikere?

  

Søndag formiddag

Veslefjellhall 1Veslefjellhall 2 og 3Nystølsfjellet
11:00 - 13:00

Kjersti Maurnes

Lese og skriveopplæring av ung mann uten talespråk

11:00 - 13:00

Øystein Viskum og Guri Pernille Ribe

Opplæring i imitasjons- og matchingferdigheter for en voksen mann med Charge syndrom

11:00 - 13:00

Peter B. Zachariassen og Wenche Fjeld

Seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemning: forebygging og oppfølging