På samme måte som på "NAFO Digital" i fjor høst, håper vi å kunne gjennomføre konferansen i en fysisk forelesningssal med et (antakelig) smitteverntilpasset antall deltakere fysisk til stede. Det er ikke spesielle tematiske føringer for programmet, utover at programkomitéen har signalisert at de bl.a. ønsker seg bidrag knyttet til atferdsanalytikeres samarbeid med andre faggrupper.

Programmet på konferansen er tenkt bygget opp av fortrinnsvis symposier og korte forelesninger, og vil bli satt sammen dels av inviterte, og dels av innsendte bidrag. Med assistanse fra programledere i et TV-studio vil det hele bli direktesendt til deltakerne via nettsidene våre.

Det er felles innsendingsskjema for programbidrag til alle arrangementene.

Av hensyn til fremdrift i planleggingen av konferansen i juni kan ikke arbeidet med å sette sammen programmet vente til fristen for innsending av bidrag utløper. Bidrag som ønskes vurdert til dette arrangementet, bør derfor sendes inn så snart som mulig.