Programmet på temadagene blir i stor grad basert på spesielt inviterte bidrag, men det vil være aktuelt for programkomitéen å vurdere om også innsendte bidrag kan passe inn.

Det er i tillegg ønskelig å ha tilgjengelig korte forhåndsproduserte videoinnslag på 2-5 minutter som kan benyttes underveis på temadagene. Om du har idéer til noe du kunne ha lyst til å bidra med av slike ting, så vil vi svært gjerne ha en e-post fra deg (service.nafo@atferd.no).

Dag #1: "Lettbeint atferdsanalyse"

Denne er planlagt gjennomført 23. april, og blir en innføringsdag for de som har lite kunnskap om atferdsanalyse fra før. Silje Haugland (Universitetet i Agder), Kjetil Viken (Høgskolen i Innlandet) og Jørn Isaksen (Høgskolen i Innlandet) vil ta plass i TV-studioet og lede deltakerne gjennom dagen.

Dag #2: Klinisk atferdsanalyse

Planlegges gjennomført 30. april. Vi håper å kunne gjennomføre temadagen i en forelesningssal med noen tilhørere tilstede. Tredjegenerasjons atferdsanalyse og et atferdsanalytisk blikk på terapiformer med opprinnelse utenfor atferdsanalyse vil stå i fokus.

Dag #3: Opplæring og utdanning

Dagen planlegges gjennomført i mai. Temaet vil bli opplæring, skole og utdanning