Bildelenke til nettbutikkArrangører er Anne Sjøvold og Jon Løkke, og den digitale lesesirkelen støttes av NAFO og NAFO Østfold.

Vi fortsetter lesesirkelaktiviteten og inviterer tidligere deltagere og andre ACT interesserte til fordypning i boka «Vägledning i klinisk funktionell analys» av Niklas Törneke. Bestill boka allerede i dag og bruk sommeren til lesing.

I forkant av møtene avtaler vi å lese noen kapitler og møtes på Zoom for å dele og diskutere i en uformell setting. Vi håper at Törneke innleder en av kveldene.

Påmelding skjer på e-post til: anne@online1.no og Jon.lokke@hiof.no (send til begge). Påmelding skjer fortløpende.

Tid og sted: Zoom kl. 19-20:30 (maks) på disse datoene:

  • 22. august
  • 12. september
  • 10. oktober
  • 14. november, alle kvelder kl. 19-20.30 (max).

Det er gratis å delta, men det er lurt å ha boken

Den kan du f.eks. kjøpe hos AdLibris: https://www.adlibris.com/no/bok/vagledning-i-klinisk-funktionell-analys-9789144172361