studenter med kaffepauseKjenner du til NAFO og seminaret fra tidligere? Hvis ikke skal du vite at vi er en ideell medlemsforening som har som formål å spre kunnskap om atferdsanalyse.

Medlemmene våre er forskere, psykologer, sosialarbeidere, pedagoger – og en del studenter. Vi utgir to vitenskapelige tidsskrift, og arrangerer fagkonferanser.

Årets NAFO-seminar ble avholdt på Storefjell høyfjellshotell fra 21.-24. april, og besto av omkring 100 timer med symposier, forelesninger og workshops. Av disse ble 30 timer livestreamet, og vi arbeider nå med å klargjøre disse sendingene for videoarkivet vårt. Som student kan du registrere deg for gratis tilgang.

Bestill tilgang
For å få tilgang til arkivet som blir tilgjengelig frem til jubileumsseminaret i april 2023, må du registrere en gratis studentpåmelding. Da blir du tildelt et passord, og en digital billett blir koblet til brukerkontoen din. Påmeldingsskjema finner du her: https://www.atferd.no/videoarkiv/bestill-arkivtilgang/personlig-bestillingsskjema-for-studenter

Selve videoarkivet finner du på denne siden: https://www.atferd.no/videoarkiv/