Forelesning fra tidligere seminarNAFO-seminaret består av et forseminar og et hovedseminar. Forseminaret er tematisk avgrenset symposium og  paneldiskusjon. Årets tema er skolevegring, og du kan lese mer om det på denne siden: https://www.atferd.no/nafo-seminaret/forseminar/

Torsdag 27. april på ettermiddagen starter hovedseminaret. Frem til det hele rundes av ved lunsjtider på søndag tar vi i bruk alle forelesningssalene som er å oppdrive.

Ettersom programmet er svært omfattende, kan det være krevende å skaffe seg full oversikt. Under finner du ulike programlenker. Du kan ta utgangspunkt i presentør-oversikten, eller filtrere etter dager og kategorier. Det er også en egen side hvor du kan søke i titler, nøkkelord og sammendrag.

Program-lenker:

Liste over presentører

Søk i programmet

Forseminaret

Programmet organisert
etter dager

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Programmet organisert
etter kategorier

Atferdsanalyse i praksis

Anvendt forskning

Konseptuell og teoretisk atferdsanalyse

Eksperimentell atferdsanalyse

Andre temaer med relevans for atferdsanalyse

 

Vi håper å se deg på Storefjell i slutten av april. Du kan lese mer om påmelding, hotell og andre praktiske ting på denne siden: https://www.atferd.no/nafo-seminaret/praktisk-og-pamelding