Tilbakemeldingene vi har fått på e-posten vi sendte alle presentørene i juni tyder på at vi vil være i stand til å gjennomføre seminaret med et tilnærmet intakt program sammenlignet med det som ble annonsert for seminaret i april.

Det er jo dette vi ønsker oss, så da burde alle hjerter glede seg. Men det er nok dessverre god grunn til å helle litt kaldt vann i blodet. Programmet slik det ble annonsert i vinter legger opp til mellom 8 og 10 parallelle sesjoner gjennom mesteparten av seminaret. Skulle dagens begrensninger i deltakerantall ligge fast i oktober, vill gjennomsnittlig antall tilhørere på forelesningene antakelig bli mellom 15 og 20 personer. Et slikt scenario ønsker vi ikke å planlegge for.

Det er derfor aktuelt at deler av programmet utsettes til neste år slik at mengden program på seminaret i oktober kan tilpasses bedre til forventet antall deltakere. I løpet av sommeren kommer vi til å gå gjennom hele programmet, og se på hvilke presentasjoner som eventuelt bør utsettes til 2021. Det vil også være nødvendig å endre klokkeslett og ukedager for mange presentasjoner. Vi vil uansett ta kontakt med alle presentører på nytt i begynnelsen av august før et oppdatert program publiseres på nettsidene våre.

Innskrenkninger i honorar og godtgjørelser

Det er godt kjent at foreningen har fått økonomiske utfordringer som følge av Korona-pandemien. Nå som det ligger an til å bli et NAFO-seminar til høsten, om enn i redusert størrelse, frykter vi ikke lenger for noen nærstående ruinering. Det er allikevel tvingende nødvendig å gjennomføre kostnadskutt på alle steder det lar seg gjøre.

Ett område for kostnadskutt må dessverre bli honorar og økonomiske godtgjørelser for presentører. Retningslinjene vi tidligere har vist til, er vi ikke i stand til å oppfylle, men vi vil forsøke å skjerme studentpresentørene så godt det lar seg gjøre. Om dette skulle medføre at noen ikke ser seg i stand til å gjennomføre presentasjonene sine i oktober, så har vi full forståelse for det, og man vil da kunne få tilbud om å utsette dem til seminaret i 2021.

De endelige retningslinjene for honorar og godtgjørelser er ikke helt klarlagt, men du vil bli orientert om dem så snart de foreligger.