Opprettet 28.05.2020

NAFO-seminarRapporter om fortsatt få smittetilfeller og videre åpning av samfunnet gir grunn til optimisme med tanke på det planlagte NAFO-seminaret på Storefjell 14.-18. oktober. Styret besluttet på møte 27. mai at vi inntil videre legger til side planer om f.eks. å erstatte seminaret med elektroniske arrangementer.

Vi anser fortsatt at det er stor sannsynlighet for at seminaret ikke kan arrangeres helt slik vi er vant til. Det er nok litt optimistisk at vi kan samles så mange som 700 personer.

Det er planlagt et nytt styremøte i midten av juni. Da vil vi diskutere hvordan vi best kan imøtekomme forventede smittevernkrav, og hvilke organisatoriske tilpasninger som er aktuelle.

Hva med foreningens økonomi?

Som kjent er det knyttet stor bekymring til foreningens økonomi som følge av Korona-epidemien, og uten inntekter fra et NAFO-seminar i år, ville det se svært mørkt ut for NAFO. De siste ukene har vi imidlertid mottatt kjærkomne gaver fra medlemmer og lokallag, og vi har fått på plass flere sparetiltak. I tillegg planlegger vi å starte salg av en «Jeg reddet NAFO»-T-skjorte før sommeren.

Disse tiltakene, sammen med et nedskalert NAFO-seminar, gjør oss ganske trygge på at konkursspøkelset kan holdes på en armlengdes avstand, og gi oss mulighet til å gjenoppbygge det økonomiske fundamentet i årene fremover.