Kamera i forelesningssalErfaringene fra 2020

«NAFO Digital 2020» som vi gjennomførte sist oktober var en svært solid og etterlengtet opptur for mange. Med utgangspunkt i TV-studio, fysiske forelesningssaler og et beskjedent antall fysiske tilhørere, ble arrangementet live-streamet via nettsidene våre. Opptak av programmet ble i ettertid gjort tilgjengelig for deltakerne i et videoarkiv.

Denne organiseringen vil bli benyttet for de fleste arrangementene også denne våren. I utgangspunktet er arrangementene tilgjengelig digitalt, men om smittevernsituasjonen tillater det, blir det åpnet for at deltakerne også kan reservere plasser i forelesningssalen.

23. april: Lettbeint innføring i atferdsanalyse

Denne første temadagen blir ledet av Silje Haugland (Universitetet i Agder), Kjetil Viken (Høgskolen i Innlandet)  og Jørn Isaksen (Høgskolen i innlandet). Til vanlig underviser de blant annet vernepleierstudenter i atferdsanalyse. De tre vil ta plass i et TV-studio og guide oss gjennom en rekke leksjoner gjennom dagen, presentere oppgaver og gi tilbakemeldinger på innspill fra seerne.

Spesialtilbud: Denne dagen er gratis for alle studenter:)

Les mer om temadagen "Lettbeint innføring i atferdsanalyse"

30. april: Tredje generasjons klinisk atferdsanalyse - for alle

Atferdsanalyse er i stadig utvikling. Fra 90-tallet oppsto nye behandlings- og terapiformer som etter hvert har blitt beskrevet som tredjegenerasjons klinisk atferdsanalyse. Dagen vil ledes av Martin Myhre (Universitetet i Oslo).

Les mer om temadagen "Tredje generasjons atferdsanalyse - for alle"

21. mai: Opplæring basert på atferdsanalyse

Atferdsanalytiske opplæringsmetoder i barnehage, skole, universitet og arbeidsliv er temaet for den siste av de frittstående temadagene denne våren. Dagen vil ledes av Dag Gladmann Sørheim (Karlsrud skole)

Les mer om temadagen "Opplæring basert på atferdsanalyse"

Finalen: Todagers fagkonferanse 10. og 11. juni

Vårsemesteret avsluttes med en todagers konferanse med et bredt spekter av temaer. Som på konferansen fra sist oktober vil programmet bli krydret med gjester og andre innslag i TV-studio, og vi satser på at studentlaget som tidligere vil ta ansvar for en uhøytidelig quiz.

Les mer om fagkonferansen her