Den første av de to konferansedagene fra forrige uke er nå på plass i videoarkivet. Dag 2 er på plass i løpet av kort tid.

 

NAFO Digital Videoarkiv