Om du ikke fikk vært med på temadagen, så skal du vite at hele sendingen ble tatt opp, og er tilgjengelig i videoarkivet hvor det vil ligge frem til 30. oktober.

Det er åpent for påmeldinger selv om sendingen er ferdig. Du vil da ha tilgang til opptaket i steden. Og merk deg at påmeldingen er gratis for alle studenter.

 

Her finner du videoarkivet fra NAFO Digital