UndervisningsromNAFO Digital 2020 åpner for at man kan melde på de ansatte på arbeidsstedet som en samlet gruppe til en fast pris på kr. 25.000,-. Hvis ditt arbeidssted registrerer en slik påmelding, vil dere ha unike muligheter til å bruke dette videoarkivet i forbindelse med personalopplæring.

Vi planlegger at videoarkivet vil være tilgjengelig i 6 måneder etter konferansen, så dette burde gi de fleste god anledning til å gjennomføre f.eks. internundervisningsdager der videoarkivet kan inngå.

Du kan lese mer om gruppepåmeldingsløsningen på denne siden.