Alle presentører skal ha tilgang til de digitale sendingene uavhengig av om de er påmeldt konferansen eller ikke. For at det skal utstedes en billett til deg, må du logge deg på med den samme e-postadressen som er registrert på deg i NAFOs adresseregister. Du kan logge deg inn på selve siden som sendingene foregår: https://www.atferd.no/nafo-digital/live.

For å sikre at det ikke oppstår noe feil, anbefales det at du kontrollerer at du har tilgang i god tid før konferansen starter.