Etter at sendingene er over vil alle presentasjoner bli gjort tilgjengelig for seminardeltakerne i et videoarkiv. Dette synes å være av stor verdi for mange, og vi har fått mange henvendelser om det fra aktuelle deltakere som forventer at de vil ha beskjedne muligheter til å følge sendingene live. Videoarkivet vil være tilgjengelig i et halvt år etter seminaret.