Aleksander Paus: Om erfaringer som pappa til barn med autisme

Aleksander Paus

Aleksander vil fortelle om utfordringene i møtet med systemet da sønnen fikk en autismediagnose, men også om hvilke resultater de har oppnådd ved å digitalisere administrasjonen av tidlig og intensiv innsats.

Sigmund Eldevik, Dragana Ullern, Oda Aarrestad: Trening av et tilstrekkelig antall eksemplarer organisert i en matrise fører til generalisering

Eldevik

Vi vil redegjøre for en prosedyre hvor vi trener et tilstrekkelig antall eksemplarer organisert i en matrise. Ferdighetene som inngår i matrisene, var mestret hver for seg, men deltakerne kunne ikke kombinere dem. Vi vil presentere resultater fra et spekter av ulike ferdigheter over tre deltakere. Vi vil beskrive mulige anvendelsesområder og begrensninger.