Atferdsanalyse er kjent for å være evidensbasert og anerkjent i habiliteringstjenester og som verktøy for å etablere ferdigheter hos mennesker med utviklingshemning og autisme. Atferdsanalyse er ikke et verktøy, men et vitenskapelig prinsipp som er gyldig på tvers av funksjonsnivå og art. I dette symposiet skal tre atferdsanalytikere fortelle litt om hvordan de bruker sin atferdsanalytiske kompetanse i arbeid som ligger utenfor det vi vanligvis tenker på som typisk for faget.

Eva Bertilsson: Atferdsanalyse i arbeid og trening med dyr

Bertilsson

Inspiration från djurträning för ännu bättre beteendeanalytiska insatser? Eva Bertilsson, djurtränare, och beteendekonsult med masterutbildning i beteendeanalys från OsloMet presenterar hur metoder från bästa-praxis inom modern djurträning tillämpas med människor. Exemplen innehåller till exempel TAGteach/klickerträning, shejping utan prompter, "frivillig hantering" i omvårdnadssituationer, startknappsbeteenden med mera.

Martin Myhre: Atferdsanalyse i psykisk helsevern

Myhre

Atferdsanalyse har tradisjonelt ingen sterk rolle i psykisk helsevern i Norge. Historisk bygger mye av det faglige grunnlaget, særlig for miljøterapien, på psykodynamiske tilnærminger. På tross av dette kan og burde atferdsanalyse være en del av det faglige grunnlaget i psykisk helsevern. Atferdsanalyse bidrar med en ideografisk tilnærming til atferd som kan være særlig nyttig når pasientene fremviser atferd som er alvorlig, sammensatt eller utypisk. Atferdsanalyse spiller en viktig rolle i psykisk helsevern på to nivåer: (1) som en del av evidensbaserte behandlinger og (2) i miljøterapien. Samarbeid med yrkesgrupper med lite kjennskap til atferdsanalyse krever at atferdsanalytikere tilpasser språket sitt slik at vi kan kommunisere effektivt med andre faggrupper. Innlegget vil illustrere hvordan atferdsanalyse i form av atferdsaktivering ble implementert på en akuttpsykiatrisk avdeling uten tidligere kjennskap til atferdsanalyse.

Joakim Hafsås: Atferdsanalyse i ledertrening og lederutvikling

Hafsås

Joakim er utdannet vernepleier med mastergrad i Læring i Komplekse systemer. Han er i dag partner og faglig leder i Grow AS hvor hans hovedoppgaver er blant annet ledertrening og lederutvikling. Grow mener fokus på mennesker og atferd er sentralt for en bedrifts evne til suksess, og bør derfor gjennomsyre bedriftens alle fasetter! Å skulle lede mennesker i en bedrift uten tilstrekkelig forståelse for atferd og tilgang på velfungerende metoder for å endre atferd blir som å spille sjakk uten å kunne reglene.

Jon Magnus Eilertsen: Atferdsanalyse i apputvikling og organisasjoner

Eilertsen

Jon Magnus er utdannet vernepleier med mastergrad i Læring i Komplekse Systemer. Han har i to år jobbet for Fremtind Forsikring der han har bidratt med å bruke atferdsanalytisk metodikk i utvikling av en app som har som mål å forsterke tryggere kjøreatferd hos sjåfører. Han har også brukt kunnskapen sin på andre områder for eksempel, målrettet teamarbeid, motivasjon av ansatte, innovasjon og salgstrening, analyse av kundereiser og kursing av tjenestedesignere. Foredraget vil ta for seg eksempler fra de ulike områdene med fokus på atferdsanalyse i samarbeid med andre fagretninger.