Første økt

Første økt starter med en gjennomgang av hva atferd er, med et fokus på hvordan omgivelser, kontekst og miljø påvirker før og etter at en atferd forekommer. Hva som ligger i seleksjon av atferd og læring gjennomgås. Skillet mellom respondent og operant atferd klargjøres.

 

 

Andre økt

Fokuset i andre økt er på det som skjer før atferden. Dette dreier seg om foranledninger som minner om «triggere» og hendelser som endrer motivasjon. Læringshistorien er sentral og bidrar til hva som fungerer som foranledninger.

 

Tredje økt

I tredje økt handler det om det som skjer etter atferden, det vil si konsekvensene. I denne delen er forsterkning tematikken – det vil si læringsprinsippet som ligger til grunn når atferd øker i sannsynlighet. Både negativ og positiv forsterkning blir gjennomgått.

 

Fjerde økt

I fjerde økt er vi opptatt av konsekvenser som kan føre til at en atferd slutter å forekomme eller forekommer sjeldnere eller i mindre grad. Positiv svekking og negativ svekking blir gjennomgått. Det at atferd utslokkes grunnet at tidligere forsterkning opphører – ekstinksjon – blir også gjennomgått.

 

Femte økt

I femte og siste økt er vi kommet til anvendelsesområder for atferdsanalyse. Det er en gjennomgang av hva funksjonell kartlegging / analyse er og hva den kan brukes til.