Programmet

Hvis du har deltatt på ett av de tidligere NAFO-seminarene, så vet du at programmet er svært omfattende. Til sammen er det over 200 forelesere og andre presentører som vil slippe til. For å gi deg en mulighet til å orientere deg sånn noenlunde, har vi laget kategoriserte oversikter. I menyen til høyre (på toppen hvis du benytter mobiltelefon), kan du se de ulike kategoriene.

NAFO-seminaret var opprinnelig planlagt avholdt i april. P.g.a. Korona-utbruddet har vi funnet det fornuftig å utsette arrangementet til oktober. På tross av utsettelsen, forventer vi at programmet vil gå nærmest uendret. Det må imidlertid tas høyde for at enkelte presentasjoner blir trukket.