Send inn programbidragPå NAFO-seminaret i 2023 feirer vi foreningens 50-årsjubileum. Deler av programmet vil ha et naturlig fokus på dette og på historiske perspektiver i atferdsanalysen. Mesteparten av programmet vil allikevel på tradisjonelt vis bli satt sammen av innsendte bidrag. Programkomitéen er opptatt av at programmet skal dekke både teoretiske/konseptuelle temaer, eksperimentell og anvendt forskning, samt kasuspresentasjoner og andre bidrag fra praksisfeltet.

Hvis du har et bidrag du ønsker at programkomitéen skal vurdere, kan du notere deg at innsendingsfristen er 1. desember.