Ved fristens utløp var det mottatt et stort antall presentasjoner. Disse vil gjennomgå en vurdering i programkomitéen, og programmet forventes publisert i slutten av januar.

Var du blant de som sendte inn programbidrag? I tilfelle kan du se, og gjøre redigeringer i presentasjonen din på denne siden: https://www.atferd.no/nafo-seminaret/oversikt-over-innsendte-bidrag/

Utstillinger og stands

Stand fra fellesorganisasjonenMange virksomheter ønsker å vise seg frem på NAFO-seminaret. Hvis det er aktuelt for deg, bør du lese mer på denne siden: https://www.atferd.no/nafo-seminaret/presentorer/utstillinger-og-stands/