Bidragene som sendes inn vil bli vurdert av en programkomité. Ved behov vil et komitémedlem kontakte innsenderen med sikte på å avklare forhold ved presentasjonen nærmere. I den forbindelse vil komitémedlemmet kunne gi veiledning og mulighet til å endre sider ved presentasjonen. Vi oppfordrer allikevel innsenderne om å sende inn godt gjennomarbeidede bidrag som fremstår ferdig til publisering dersom de antas.

På siden for innsending vil du bli bedt om å oppgi:

  • Tittel og eventuell undertittel
  • Oversikt over presentører. Dersom presentørene skal representere et arbeidssted eller lignende må dette tas med. I akademiske presentasjoner tar du også med personer som ikke skal delta på presentasjonen, men allikevel krediteres for arbeidet.
  • Egnet/ønsket presentasjonsformat
  • Hvilken kategori presentasjonen bør publiseres under
  • Aktuelle temaer/nøkkelord som beskriver presentasjonen
  • Et sammendrag på anslagsvis 100-150 ord. Du bør legge mye arbeid i å skrive sammendraget. Husk at dersom presentasjonen din antas, så vil dette sammendraget bli publisert. Seminardeltakerne vil velge hvilke presentasjoner de skal prioritere først og fremst basert på informasjonen i sammendraget. Du kan lese mer om skriving av sammendrag her.
  • Annen informasjon. Innsendingsskjemaet inneholder et felt hvor du kan oppgi ønsker og merknader. Her kan du orientere programkomitéen om ting som f.eks. ønsket dag for oppføring i programmet, og hva slags tidsramme du kan ønske deg.
  • Dersom du ønsker kan du også laste opp dokumenter som kan være aktuelle for programkomitéen.

Frister for innsending av bidrag til programmet er:

  • Forelesninger, workshops og symposier: Fristen utløp 17. november
  • Postere: 1. april

Innsending av poster

Om du ikke har erfaring med å lage postere, kan vi anbefale denne veilederen som gir gode råd for hvordan du bør gå frem.

Siden for innsending av bidrag finner du her