Oppdatert 01.10.2021

VirusVi er svært glade for at det har blitt mulig å avvikle de nasjonale smittevernreglene, og vi gleder oss til det fysiske seminaret.

Pandemien er allikevel ikke over, og vi vet at noen er bekymret for sammenstimlinger og trengsel.

Både NAFO og Storefjell er opptatt av at alle skal oppleve det som trygt å delta på seminaret, og vi vil gjøre flere tilpasninger i den anledning. I tillegg til god tilgang på håndesinfeksjonsmidler, planlegge hotellet å gjennomføre alle måltider utenom festmiddagen på lørdag i puljer.

NAFO som arrangør vil også gjøre noen endringer fra tidligere år. Både innsjekkingsskranken til seminaret, og den sentrale programtavlen har gjerne vært områder med mye trengsel. Vi arbeider med nye mobilnettsider som inkluderer både innsjekking og programoversikter slik at man enklere kan unngå trange områder.