Opprettet 04.05.2020

webinar

"Fremtiden er digital" har blitt en nokså hyppig fremsatt påstand de siste månedene. Det er sikkert en del sant i det, men vi mistenker at tradisjonelle arenaer der folk møtes i den virkelige verden ikke kommer til å forsvinne helt allikevel. Som i fagkonferanse-sammenheng, for eksempel.

NAFOs håp er at seminaret på Storefjell til høsten kan gjennomføres. Det må nok allikevel legges både en plan B og C, så vi er forberedt om det ikke lar seg gjøre. Da vil digitale løsninger bli sentrale. Kanskje kan digitale arrengementer også bli et supplement til et seminar på høyfjellet. Og kanskje også et varig aktivitetsområde i årene som kommer.

Første live-sendte forelesning fra NAFO

Før sommeren planlegger vi den første live-streamede forelesningen i regi av NAFO. Tidspunktet er ikke fastsatt ennå, men "radarparet" Jon Arne Løkke og Stian Orm har sagt seg villige til å stille opp gratis for foreningen, og det blir også gratis å følge den her via nettsidene våre. Tidspunktet er ikke avklart ennå, men dette vil bli annonsert i nyhetsbrev og via sosiale medier så snart det er klart.

Små konferanser og flere live-streams til høsten?

Skulle det bli umulig med et stort seminar til høsten, så kan det kanskje være mulig å arrangere flere små i Oslo eller andre steder der tettheten av "NAFO-folk" er stor. Og kanskje kan forelesninger herfra streames til de som ikke kan delta fysisk?

En annen idé det arbeides med, er jevnlige, f.eks. ukentlige, sendinger gjennom hele høsten der arbeidsgivere kan kjøpe "sesongkort" til sine ansatte. Det var planlagt 150 timer program til NAFO-seminaret, og kanskje kan mange av disse foreleserne se det som et alternativ å presentere sine ting via webcam eller som en live-sending fra et klasserom med noen inviterte tilhørere.

Har du noen idéer til oss?

Gruppen som er satt ned av NAFO-styret til å komme frem til forslag tar gjerne i mot idéer fra medlemmer og andre. Send oss en e-post til korona@atferd.no