Opprettet 05.05.2020

I en del sammenhenger har det blitt fleipet om at NAFO-medlemskapet for mange er mer et spørsmål om identitet enn betaling av medlemskontingent. Selv om man jo kan se det humoristiske i slikt, er det et faktum at mange har vært til-og-fra-medlemmer avhengig av om de har husket eller ikke husket å betale kontingenten det aktuelle året.

Men nå er tiden kommet for å vise støtte til foreningen gjennom å vedlikeholde medlemskapet sitt. Har du et hjerte for NAFO? Synes du det er viktig at tidsskriftene blir utgitt, og at vi kan fortsette å samle oss på seminar på Storefjell i årene fremover?

I så tilfelle ber vi deg innstendig om å støtte opp om foreningen med et medlemskap. Og har du mulighet, er en frivillig ekstra donasjon svært kjærkommen. I tilfelle kan du da bare betale et høyere beløp i nettbanken.

(Fakturaer for medlemskontingent er foreløpig ikke sendt ut for 2020, men vil bli gjort i nærmeste fremtid.)

Du kan enkelt sjekke og eventuelt registrere medlemskap på denne siden