Hvis du har behov for å gjøre endringer i gruppen din, ber vi deg ta kontakt med oss på telefon 33 80 65 70 eller på e-post til service.nafo@atferd.no

Det finnes to typer digitale gruppepåmeldinger og videoarkiv-bestillinger: "Avgrensede grupper", og "Alle-ansatte-grupper". Den siste typen kan redigeres og tilføyes nye deltakere, men avgrensede grupper kan ikke endres. 

Alle-ansatte-grupper

Deltakerne kan være registrert med individuelle e-postadresser, eller de kan være implisitt registrert gjennom e-post-domenet til arbeidsgiver. Hvis du har behov for å gjøre endringer i gruppen, kan du gjøre det på denne siden.

Avgrensede grupper

Du kan dessverre ikke endre gruppen din her på nettsidene. Hvis du f.eks. har skrevet feil e-postadresse på en deltaker, må du ta kontakt med oss på e-post eller telefon. Hvis du har behov for å legge til nye deltakere, kan du registrere en ny gruppepåmelding.