studenter med kaffepauseKjenner du til NAFO og seminaret fra tidligere? Hvis ikke skal du vite at vi er en ideell medlemsforening som har som formål å spre kunnskap om atferdsanalyse.

Medlemmene våre er forskere, psykologer, sosialarbeidere, pedagoger – og en del studenter. Vi utgir to vitenskapelige tidsskrift, og arrangerer fagkonferanser.

Årets NAFO-seminar ble avholdt på Storefjell høyfjellshotell fra 21.-24. april, og besto av omkring 100 timer med symposier, forelesninger og workshops. Av disse ble 30 timer livestreamet, og vi arbeider nå med å klargjøre disse sendingene for videoarkivet vårt. Som student kan du registrere deg for gratis tilgang.

Bestill tilgang
For å få tilgang til arkivet som blir tilgjengelig ut året, må du registrere en gratis studentpåmelding. Da blir du tildelt et passord, og en digital billett blir koblet til brukerkontoen din. Påmeldingsskjema finner du her: https://www.atferd.no/pamelding/digitalt-pameldingsskjema-for-studenter-article12144-1249.html

Selve videoarkivet finner du på denne siden: https://www.atferd.no/nafo-seminaret/digital/videoarkiv/