Innføring i atferdsanalysePå NAFO-seminaret ble det avholdt over 100  skoletimer med forelesninger, symposier og workshops. 30 av disse ble filmet, og er nå tilgjengelig i arkivet frem til neste års NAFO-seminar i slutten av april. I oktober ble arkivet utvidet med lokallaget i Glåmdal og Nes sitt dagsseminar om forståelse og behandling av traumer.

Forelesningene og symposiene som ble filmet ble nøye utvalgt, og bør ikke minst være av stor verdi for kommuner og omsorgsforetak som yter tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelser.

En full oversikt over videoarkivet finner du på denne siden: https://www.atferd.no/nafo-seminaret/digital/videoarkiv/, men helt kort kan vi nevne her:

  • Teoretisk og praktisk innføring i atferdsanalyse.
  • Behandlingsintegritet - hvordan sikre at det som blir gjort er i samsvar med det som ble planlagt
  • Kasus-presentasjoner: Bl.a. "Tilvenning til nytt bilbelte uten tvang og makt", "Praktisk kommunikasjonstrening" og "Bruk av atferdsavtaler"
  • Teori og praksis: Verbal atferd og språktrening
  • Funksjonelle kartlegginger: Uvurderlig verktøy i arbeid med utfordrende atferd.
  • Helsedirektoratet: "Nasjonal veileder om gode helse- og omsorgstjenester"

Bestill arkivtilgang her: https://www.atferd.no/nafo-seminaret/bestill-arkivtilgang/

Digital tilgang for alle ansatte?

Selv om det er full anledning for alle til å bestille personlig tilgang (gratis for studenter!), så er det ordningen med digital tilgang for alle ansatte vi vil fremheve som et godt tilbud.

For kr. 20.000,- kan din arbeidsgiver få tilgang for alle ansatte. Hvis dere er en liten virksomhet, eller bare noen få er interessert, kan prisen diskuteres. Hvis noen av de ansatte deltok på seminaret innvilger vi inntil 25% rabatt. (5% rabatt for inntil 5 deltakere)

Hvordan fungerer det i praksis?

Les her om hvordan bestilling og tilgang fungerer i praksis: https://www.atferd.no/videoarkiv-til-personalopplaring/hvordan-fungerer-digitale-alle-ansatte-grupper-article12139-1256.html

Ta gjerne kontakt

Har du personal- eller fagansvar? Hvis du ønsker å utforske videoarkivet, kan du få en prøvetilgang til videoarkivet slik at du bedre kan vurdere om det er av interesse.

Representerer du en liten arbeidsgiver, eller det er bare noen få hos dere som har interesse av arkivet? Kanskje kan vi tilby en rabattert pris.

Telefon: 33 80 65 70
E-post: service.nafo@atferd.no