Mobil-nettsidene som blir benyttet under seminaret er generelt beskrevet på denne siden: https://www.atferd.no/nafo-seminaret/fysiske-deltakere/mobil-nettsider/. Presentørene vil imidlertid få opp enkelte sider som ikke er tilgjengelig for de øvrige seminardeltakerne.

Under kategorien "Til deg som presenterer" ser du presentasjonene dine, med informasjon om hvem som eventuelt vil ta ansvar for å introdusere deg. (Det er generelt bare frittstående forelesninger som har introdusører.) Hvis du skal ha workshop vil du også se en oversikt over deltakerne som har reservert plass.

De fleste presentørene vil få dekket hele eller deler av hotellovernatting. Vi har på forhånd registrert det vi mener er riktig dekning for din del, og denne informasjonen finner du også inne på presentør-sidene.