Norsk atferdsanalytisk forening
Kiserødveien 30
3231 Sandefjord

Telefon: +47 33 80 65 70
E-post: service.nafo@atferd.no

Kontaktperson: Thor Jonny Eriksen (organisasjonssekretær)