NAFO utgir to vitenskapelige tidsskrift, Norsk tidsskrift for atferdsanalyse (NTA) og European Journal of Behavior Analysis, og vi arrangerer årlig et femdagers fagseminar. Vi har også lokalavdelinger som avholder dagseminarer, studiegrupper m.m.

Atferdsanalyse omfatter både forskning, teoriutvikling og praktisk anvendelse, og NAFOs medlemsmasse inkluderer alle disse gruppene.