Årsmøtet i Norsk atferdsanalytisk forening 2021 ble avholdt 29.10.2021

 

Aktuelle dokumenter:

Saksliste og styrets beretning (PDF, 768KB)

Regnskap for 2020 (PDF, 19KB)

Valgkomitéens innstilling (PDF, 508KB)

Referat fra møtet (PDF, 766KB)