Årsmøtet ble avholdt på Storefjell Høyfjellshotell fredag 26. april

Styrets årsmelding for 2012

Regnskap for 2012

Valgkomitèens innstilling

Referat fra årsmøtet