Styret

Navn Rolle Valgt for perioden
Terje Gundhus Leder 2022-2024
Monica Vandbakk Nestleder 2023-2025
Erik Arntzen Styremedlem og internasjonal kontakt 2023-2025
Jonny Finstad Styremedlem 2023-2025
Hanne Augland Styremedlem 2022-2024
Jon Arne Løkke Styremedlem 2022-2024
Martin Myhre Styremedlem 2022-2024

 

Valgkomitèen

Navn Rolle Valgt for perioden
Annika Poulsen Komitéleder 2021-2024
Eva Lyholm Limi Komitémedlem 2022-2025
Kjetil Viken Komitémedlem 2023-2026

(* Valgkomitèmedlemmer velges for tre år. Det siste året har komitèmedlemmet lederfunksjonen i valgkomitèen.)


Redaktører

Norsk tidsskrift for atferdsanalyse Børge Strømgren
European Journal of Behavior Analysis Erik Arntzen
Web-redaktør Guro Granerud


Revisor

Tore Vignes er valgt til revisor for perioden 2023 - 2025.

Etikkutvalg

NAFOs etikkråd tar i mot henvendelser fra medlemmer og andre og kan uttale seg om ulike normative problemstillinger knyttet til atferdsanalyse og etikk, både i anvendelse og forskning. Henvendelser til etikkutvalget kan rettes til service.nafo@atferd.no

Etikkrådets medlemmer:

Børge Holden
Silje Haugland
Jonny Finstad
Jon Arne Løkke