Foreningens medlemmer innkalles til årsmøte i Norsk atferdsanalytisk forening:

Tid: 29.10.2021, kl. 19:00

Sted: Storefjell høyfjellshotell

Aktuelle dokumenter:

Saksliste og styrets beretning (PDF, 768KB)

Regnskap for 2020 (PDF, 19KB)

Valgkomitéens innstilling (PDF, 508KB)