Selv om fagkonferanser er aller best når man er fysisk til stede, lar det seg ikke alltid gjøre. I NAFO vil vi nyttiggjøre oss de digitale erfaringene vi har skaffet oss gjennom pandemi-tiden og gjøre deler av seminaret tilgjengelig digitalt.