OBS! Den generelle fristen for innsending utløp 1. desember, men vi fortsetter å ta i mot programbidrag i form av postere frem til 1. april.

(Lenke til innsendingssiden finner du nederst på siden)

Dette blir du bedt om å oppgi ved innsending:

 • Tittel
 • Eventuell undertittel
 • Presentasjonsformat (Forelesning, Workshop etc.)
 • Kategori. Du trenger ikke å angi dette om du er usikker på hvilken som passer bests. Du kan velge mellom disse kategoriene:
  • Konseptuell/teoretisk atferdsanalyse
  • Eksperimentell atferdsanalyse
  • Anvendt atferdsanalyse
  • Atferdsanalyse i praktisk anvendelse
  • Øvrige bidrag med relevans for atferdsanalyse
 • Navn, e-postadresse og eventuelt arbeidssted på alle presentører
 • Nøkkelord (en kommadelt liste over nøkkelord for presentasjonen)
 • Sammendrag (Se veiledning for skriving av sammendrag på denne siden: https://atferd.no/nafo-seminaret/sammendrag)
 • Erklæring om personvern. Er personvern relevant for presentasjonen?
 • Erklæring om kommersielle hensyn. Er dette relevant for presentasjonen?
 • Ønske om tidsramme, Informasjon om dager du/dere ikke har mulighet til å ha presentasjonen, og eventuell annen informasjon programkomitéen bør ha.
 • Hvis det er ekstra informasjon du tenker at programkomitéen bør ha, kan du laste opp ett eller flere dokumenter som en del av innsendingen.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er mulig å mellomlagre innsendingsskjemaet. Du bør derfor ha alle opplysninger klar før du starter innsendingen. Vi anbefaler at du lager et hjelpedokument med aktuelle opplysninger i f.eks. Word slik at du kan benytte klipp-og-lim i innsendingsskjemaet.

Det er ikke støtte for formatert tekst i skjemaet. F.eks. vil uthevet tekst ikke fungere. Vi anbefaler også at du unngår slike ting som kulepunkter og innrykk. Visningen av disse vil være svært uforutsigbar.

Spesielt for symposier: Symposier registreres som flere presentasjoner i innsendingsskjemaet. Hvis du benytter et hjelpedokument for klipp-og-lim i innsendingsskjemaet, anbefaler vi at du organiserer dokumentet med opplysninger for hvert del-innlegg for seg. Det vil gjøre utfyllingen av skjemaet enklere for deg.

Vi anbefaler at du ikke benytter mobiltelefon til innsending.

Gå til innsendingssiden