NAFO-seminaret deles vanligvis opp i et forseminar og et hovedseminar. Årets forseminar skulle behandle temaet «Funksjonelle relasjoner». Vi har imidlertid besluttet å utsette forseminaret til våren 2021. NAFO-seminaret vil allikevel starte på onsdag, men da med ordinært program, og seminaret vil som tidligere annonsert strekke seg frem til lunsj på søndag.

Vi planlegger å benytte kun seks forelesningssaler. De minste salene og de salene hvor det lett blir trengsel ved inngangene tenker vi ikke å benytte. Programmet vil i hovedtrekk bli organisert slik at det gjennomføres symposier og forelesninger i fire av salene, mens to saler holdes av til workshops med begrenset deltakerantall.

I menyen kan du se programmet slik det opprinnelig var planlagt, men som du forstår kan det komme en del endringer. Et endelig program vil bli publisert i midten av august.