ForeleserNAFO-seminaret avholdes på Storefjell høyfjellshotell i tidsrommet onsdag 24. til søndag 28. april.

Arrangementet er delt i to, med et forseminar og et hovedseminar. Forseminaret gjennomføres onsdag ettermiddag og torsdag formiddag, og hovedseminaret starter torsdag ettermiddag og strekker seg frem til lunsjtid på søndag.

Flere måter å utforske programmet

Programmet er svært omfattende og det vil generelt være samtidig program i 9 forelesningssaler. For at deltakerne skal ha mulighet til å skaffe seg en god oversikt, og planlegge hva de ønsker å delta på, har vi laget flere visninger og utvalgsmuligheter.

Listevisning

Denne visningen er egnet for å skaffe oversikt over hva som finnes i programmet. Du kan vise lister for hver dag, etter presentasjonsformat eller kategori. Du kan også hente listevisning for hver presentør, eller søke i fritekst i listen. Hvis du er logget inn vil du også se at hver presentasjon er utstyrt med et hjerte. Dette kan du benytte til å angi spesielt interessante presentasjoner som favoritt. Listene kan filtreres slik at de kun viser favorittene dine.

Aktuelle lister

Tabellvisning

Siden programmet er så omfattende, og du tross alt bare kan være ett sted av gangen, finnes det en tabellvisning som viser hvilke presentasjoner som avholdes parallelt. Tabellvisningen tar for seg en halv dag av gangen. 

Workshops

Både torsdag, fredag og lørdag avholdes det presentasjoner som er angitt som Workshops. Disse har gjerne litt lengre varighet enn forelesninger, er undervisningspreget, og legger typisk opp til at deltakerne er mer aktive enn i vanlige forelesninger.

Generelt kan du som seminardeltaker møte opp til en hvilken som helst presentasjon du ønsker å få med deg. Workshopene har imidlertid et begrenset deltakerantall, og derfor kreves det at du forhåndsreserverer plass. Du vil finne lenke til plassreservasjoner direkte i programvisningene. Hvis en workshop er fulltegnet kan du sette deg på venteliste. (Det koster ikke noe ekstra å reservere plass på en workshop)