Bilde av tom lommebokFrivillighet og dugnad er essensielt for NAFO-seminaret. Generelt mottar presentører derfor ikke honorar for bidragene sine. De fleste foreleserne på seminaret presenterer på vegne av sine arbeidsgivere, og vi legger til grunn at disse arbeidsgiverne også bistår med dekning av aktuelle kostnader. 

Som en anerkjennelse av den helt avgjørende innsatsen til presentørene tilbys allikevel noen praktiske og økonomiske godtgjørelser:

  • Alle presentører innvilges 25% rabatt på seminaravgiften dersom de ønsker å delta på seminaret utover egen presentasjon. (Det betales naturligvis ikke seminaravgift hvis man kun skal være tilstede på egen presentasjon)
  • Dekning av overnattingsutgifter. NAFO dekker én overnatting dersom du er alene om å avholde en forelesning, workshop, innlegg i symposium eller lede et symposium. Er dere flere sammen dekker vi 50% av én overnatting for hver av dere. Hvis du har flere bidrag fordelt på ulike dager, kan vi dekke flere overnattinger.
  • Prioritet til hovedhotell. Det forventes at Storefjell ikke har kapasitet til å innkvartere alle seminardeltakerne. Presentører gis spesielle prioritet ved tildeling av rom på Storefjell.
  • Spesielt for posterpresentasjoner: Vi går for en stor-satsing på posteravdelingen til vårens seminar, og det vil komme egne ordninger for de som bidrar med postere. Les mer på denne siden: https://www.atferd.no/nafo-seminaret/postersesjonen/

Har du ikke finansiering fra arbeidsgiver?

Hvis din presentasjon ikke er knyttet til arbeidet ditt, eller hvis du er student, har du kanskje ingen mulighet til å skaffe finansiering til seminaret. Vi anbefaler deg da å sende en søknad til Helge Morsets stipendfond som administreres av NAFO. Du trenger ikke å lage en utfyllende søknad med budsjett eller lignende. Du trenger bare å gjøre rede for situasjonen din med manglende finansiering. Aktuell støtte fra stipendfondet er dekning av reiseutgifter, overnattingsutgifter og seminaravgift.

Søknader til stipendfondet kan du sende oss e-post til service.nafo@atferd.no innen 1. april.