Frittstående forelesninger

Dette presentasjonsformatet er nokså selvforklarende. Frittstående forelesninger har typisk en varighet mellom 30 og 90 minutter. Ved innsending kan du oppgi hvor lang tid du anser som passelig for forelesningen din.

Symposier

Et symposium er en samling av kortere forelesninger som henger sammen tematisk. En Chair (leder/ordstyrer) starter typisk symposiet med en kort introduksjon før de ulike symposieinnleggene slipper til. Hvert symposieinnlegg har gjerne en varighet på mellom 15 og 30 minutter. Et symposium kan i noen tilfeller avsluttes med en paneldiskusjon mellom foreleserne.

Workshops

En workshop er en frittstående programpost, men er typisk mer undervisningsorientert enn vanlige forelesninger. De har også vanligvis lengre varighet (3-5 skoletimer) enn forelesninger, og det legges opp til at deltakerne er mer aktive - gjerne i form av gruppearbeid. Det er vanlig at workshops har et begrenset deltakerantall, slik at foreleseren har bedre mulighet til å følge opp deltakerne. Mange workshops er klassikere på seminaret, og gir nykommere i miljøet anledning til å tilegne seg kunnskap på viktige områder for atferdsanalytikere.

Postere

I årene før Korona-pandemien, ble det avholdt en egen postersesjon på NAFO-seminarene. Denne planlegger vi å gjenoppta på det kommende seminaret. Postere er presentasjoner i form av plakater. Postersesjonen vil bli avholdt på fredag ettermiddag, og da vil vi utstyre en av de større forelesningssalene med rader av postervegger hvor utstillerne blir tildelt plasser. Fristen for innsending av postere er først 1. april, slik at studenter har bedre mulighet til å ferdigstille skoleprosjekter.

Det finnes en del regler for hvordan en poster bør utformes, og på denne siden vil du finne en veileder: https://sys.atferd.no/getfile.ashx?IdFile=1539. Mange kan allikevel oppleve det som litt vrient å lage en god poster. Derfor planlegger vi å tilby en egen workshop på torsdag på seminaret hvor du kan få hjelp til å designe posteren din, og vi sørger får å få den trykket og klar til presentasjon i løpet av fredagen. Mer informasjon om dette kommer senere.

Utstillinger og markedsføringsstands

Ved siden av det offisielle seminarprogrammet har vi også et tilbud til offentlige og private virksomheter som ønsker å benytte seminaret til å informere eller markedsføre produkter og tjenester til seminardeltakerne. Du kan lese mer om dette på denne siden: https://atferd.no/nafo-seminaret/utstillinger-og-stands