I noen tilfeller kan en presentasjon ta for seg produkter eller tjenester som ikke er fritt (gratis) tilgjengelig for deltakerne. Programkomitéen vil da sette særlig høye krav til relevans og kvalitet. Dette gjelder uavhengig av om presentørene selv har kommersielle interesser i produktene eller tjenestene.

Når man avholder presentasjoner knyttet til arbeidsstedet sitt, er det rimelig og naturlig at dette kommer frem i presentasjonen. Presentasjonene skal imidlertid ikke innrettes som reklamefremstøt for arbeidsstedet. Dette gjelder uavhengig av om arbeidsstedet er en offentlig eller privat virksomhet.

Utstillinger og stands

Det er anledning til å markedsføre både virksomheter, produkter og tjenester på seminaret, men ikke som del av seminarprogrammet. Les mer om informasjons- og markedsføringsstands på denne siden: https://www.atferd.no/nafo-seminaret/presentorer/utstillinger-og-stands/