Atferdsanalytikere arbeider på svært ulike områder, og vi er opptatt av at NAFO-seminaret skal gjenspeile denne bredden, og gi et spennende tilbud til alle, på tvers av interesse- og arbeidsområder.

Eksempler på kategorier og temaer som er svært aktuelle for seminaret:

  • Eksperimentell og anvendt forskning. I Norge er NAFO-seminaret det naturlige stedet å presentere atferdsanalytiske forskningsprosjekter, enten dette handler om grunnlagsforskning, behandling eller andre typer atferdsorientert forskning.
  • Konseptuell og teoretisk atferdsanalyse: Både nye og gamle folk i miljøet kan ha glede av både innføringer og dypdykk i teoretiske problemstillinger. Kanskje er det debatter fra det internasjonale miljøet som bør gjøres bredere kjent i Norge?
  • Kasus og andre presentasjoner fra praksismiljøene. I Norge kan vi være stolte av et svært kompetent og omfattende praksisfelt, bl.a. i tjenestetilbud til mennesker med utviklingshemning. Vi er opptatt av at programmet får en bred dekning fra dette feltet
  • Presentasjoner fra og om behandlingsprogrammer og -modeller. Her tenker vi ikke minst på miljøer innen tredje generasjons atferdsanalyse.
  • Atferdsanalytiske verktøy, teknikker og strategier. Særlig med tanke på samlingen av workshops, er det svært ønskelig med undervisningsorienterte bidrag på disse områdene.
  • Andre temaer som er relevante for atferdsanalytikere. Seminaret tilbyr gjerne en rekke presentasjoner som ikke nødvendigvis er så enkelt å plassere i en atferdsanalytisk kategori, men som kan være av stor interesse for mange av deltakerne. Dette kan handle om så ulike ting som sosialpolitiske eller juridiske spørsmål, modeller for veiledning av personalgrupper, eller hvordan ny teknologi kan benyttes i terapeutisk arbeid.